• Спілка об’єднань громадян «Всеукраїнська Федерація Споживачів «ПУЛЬС»
 • Euro Ncap

Тенденції сьогодення: зростання попиту споживачів на органічні продукти

 • Доповідь Наталії Бородачової,

  перед учасниками Четвертої міжнародної  науково-практичної конференції  «Поєднання науки, освіти, практичного виробництва
  і справедливого продажу якісної органічної продукції»
  у м. Іллінці Вінницької області 26 червня 2013 р.

   

  Шановні колеги, організатори, учасники заходу!

  Велика багаторічна праця і співпраця всіх, хто причетний  до розвитку в Україні виробництва органічної продукції та створення відповідного сегменту споживчого ринку, дозволила наблизити нашу країну до філософії гармонічного життя й буття людини і природи. Глобалізація світового ринку на даному етапі розвитку як ніколи змушує людей прагнути до натурального, гарантовано якісного та безпечного споживання, замислюватися – яка їжа на нашому столі, наскільки натуральні предмети одягу та речей в нашому побуті, врешті решт – чи здорове й чисте навколишнє середовище.

  Суцільна синтетичність, яка поширилася навіть на харчові продукти в сучасному світі, заполонила супермаркети і торговельну мережу в цілому. Незважаючи на широкий асортимент і привабливі упаковки товарів, коли йдеться про харчові продукти – покупці все більше відчувають невпевненість щодо оздоровчих та смакових властивостей, які традиційно були притаманні українській їжі. І це змушує споживачів в Україні все більше цікавитися інформацією про доступ до органічної продукції. Все більше наших співгромадян свідомо віддають пріоритети дійсно натуральним продуктам, намагаючись уникнути замінників натуральних компонентів. Багато хто вважає за краще купувати на ринках, проте сільських господарів стає все менше, а серед ринкових продавців вистачає людей комерції, та й яку впевненість щодо безпеки і якості можна очікувати, здійснюючи покупки?

  І тут на передній план виступають гарантії виробників і гарантії держави. На підтримку гарантій виробників працює сама система органічного виробництва, її принципи та правила, визнані у світі. Саме тому гарантії прихильників та учасників органічного руху є вкрай важливими й більш вагомими для споживачів, ніж маркетингові прийоми та нічим не підтверджені обіцянки численних виробників. Важливу роль щодо гарантій продукції з органічним статусом відіграє також державне регулювання та обов’язкові умови для всіх учасників процесу. Сумна доля закону України про органічне виробництво та обіг відповідної продукції й сільськогосподарської сировини демонструє, наскільки часом далекі декларації влади від інтересів суспільства.

  Адже питання органічного виробництва та поширення органічного споживання є важливим компонентом здоров’я нації, цього стратегічного ресурсу держави. Загрозливе зменшення чисельності населення України має серед причин також небезпеку споживання, незадоволеність та невпевненість споживачів в гарантіях держави. Протягом багатьох років очікування суспільства щодо прийняття в Україні «органічного» закону не беруться владою до уваги, суспільний попит залишається неврахованим. Такий стан справ впливає на зростання недовіри до дій влади всередині країни та не покращує міжнародний імідж держави.

  Разом з тим, на шляху євроінтеграції України та намірів укласти угоду про асоціацію з ЄС, при вирішенні накопичених проблем в соціальному та економічному житті країни, слід вивчати та наслідувати передовий досвід ЄС. Згідно Стратегії споживчої політики Європейського Союзу на 2007-2013 роки, серед головних напрямів діяльності Єврокомісії – охорона здоров’я та захист прав споживачів. Таке поєднання двох сфер суспільної діяльності під патронатом одного з єврокомісарів свідчить про нерозривний взаємозв’язок між рівнем та якістю споживання і здоров’ям громадян.

  Серед інших найважливіших підходів, проголошених Європейською Комісією в рамках вищеозначеної Стратегії, визначено  стабільний розвиток внутрішнього ринку ЄС та поточний вплив Європейської Комісії на повсякденне життя громадян ЄС. Єврокомісія проголосила зміну акценту з можливостей виробників на потреби споживачів, що є принциповим підходом. Значна увага Стратегії зосереджена на випереджаючому розвитку тих сегментів ринку, що краще відповідають потребам споживачів. Відповідно до позиції Стратегії, поінформований, впевнений і впливовий споживач є невід’ємною складовою соціально-економічного розвитку. І це безпосередньо пов’язано з тими невирішеними проблемами в Україні, що перешкоджають мати ті результати у сфері органічного виробництва і споживання, до яких прагнуть громадяни.

  Стратегія споживчої політики ЄС, розрахована на 2007-2013 роки, відіграла суттєву роль для країн-членів. У фокусі уваги Європейської Комісії та урядів країн ЄС протягом означеного періоду перебуває розбудова системи моніторингу споживчих ринків та національних споживчих політик. Для цього заплановано розробку системи індикаторів моніторингу ринку: міжнародна торгівля, рівень цін, скарги, задоволеність споживачів, а також –  систематичний моніторинг національних споживчих політик, включаючи розвиток інструментарію статистичного аналізу споживчої поведінки.

  Дана Стратегія ЄС виконана майже в повному обсязі і звершується наприкінці 2013 року, а в проектних документах подальшого розвитку споживчої політики Євросоюзу передбачено ще більше зростання впливу споживачів в усіх сферах соціально-економічного життя. Такий високий рівень стандартів державної нормотворчості має бути дороговказом для України, яка декларує європейський шлях розвитку.

  Представники Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС» активно працюють в Громадських радах Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної інспекції з захисту прав споживачів, Міністерства охорони здоров’я та деяких інших. Президент ВФС «ПУЛЬС» Наталія Притульська входить до ініціативної групи при Кабінеті Міністрів України щодо розвитку діяльності громадських рад в усіх центральних органах державної виконавчої влади. Наша організація є членом широкої громадської коаліції з охорони здоров’я, через діяльність якої також поширюється інформація для споживачів і пацієнтів про переваги органічного споживання, здоровий спосіб життя, особисту відповідальність споживача за власний вибір на ринку тощо, надається безоплатна правова допомога.

  Отже, ми бачимо своїм завданням в інтересах спільноти споживачів України акцентувати увагу органів влади на необхідності невідкладного прийняття закону України про органічне виробництво та всілякого державного сприяння підприємцям в галузі виробництва, переробки та реалізації органічної продукції, створення комплексних та системних підходів до оздоровлення ринку харчових продуктів загалом.

  Лідери ВФС «ПУЛЬС» високо оцінюють багаторічне партнерство з Асоціацією «БІОЛан Україна» та бачать зростаючий потенціал цієї асоціації не лише у сфері органічного сектору, а й стосовно активізації суспільного життя та розвитку підприємництва в сільських місцевостях. Завдяки ініціативам представників «БІОЛан Україна», навколо цієї асоціації об’єднуються все нові й нові прихильники розвитку органічного руху, які напрацьовують власний досвід на певному етапі та збагачують національну скарбницю успішних надбань.

  Для ВФС «ПУЛЬС» зміцнення партнерських зв’язків з багатьма організаціями громадянського суспільства в Україні, науково-освітніми закладами – це також один з пріоритетів діяльності. Так, більше 15 років триває тісна співпраця між організаціями споживачів і Київським національним торговельно-економічним університетом (КНТЕУ), який готує спеціалістів для ринкової економіки, включаючи працівників митниці, системи захисту прав споживачів, товарознавців та експертів, правознавців тощо. Включення до наукових і навчальних програм цього університету та інших навчальних закладів тематики органічної продукції в різних аспектах її відображення здатне значно збільшити коло освічених спеціалістів і споживачів.

  Сфера інтересів споживачів дуже широка та різноманітна, проте особливе значення має система захисту прав споживачів, з яку відповідає держава. На жаль, споживачі в Україні не відчувають себе надійно захищеними, тому тема дотримання та відстоювання законних прав споживачів є дуже популярною серед студентів КНТЕУ. В університеті створено та активно діє студентський молодіжний рух «Молодь за права споживачів». Молодь – наше майбутнє, тому для ВФС «ПУЛЬС» так важливо сприяти формуванню в молодих людях світосприйняття на засадах гармонії людини і природи, втілення в Україні кращих європейських і світових стандартів споживання і життя, громадянської активності.

  Таким чином, освітня галузь, зокрема на прикладі КНТЕУ, Іллінецького державного аграрного коледжу та інших, здатна відіграти важливу роль у підвищенні рівня освіченості українських громадян щодо філософії органічного виробництва і споживання, відповідних переваг для людини і оточуючого середовища, збереження природних ресурсів.

  З кожним роком доля органічної продукції в торговельній мережі України зростає, і ця тенденція позитивна. Разом з тим, подолання таких бар’єрів як відсутність законодавчого регулювання у сфері виробництва та обігу органічної продукції в країні, визначення пріоритетів в галузі харчування з акцентуванням на реальних гарантіях безпеки та оздоровчих властивостей харчових продуктів та інших, дозволить Україні з часом зайняти належне місце серед світових лідерів у споживанні органічної продукції.

  Наталія Бородачова,
  Віце-президент  Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС»,
  директор ГО «Інститут споживчих програм»,
  експерт із питань  захисту прав споживачів Проекту ЄС-ПРООН
  «Спільнота споживачів і громадські об’єднання»

Повернутися до списку

 • Поверніть мої гроші | Верните мои деньги
 • Заберіть це назад | Заберите это назад
 • Закон на твоєму боці
 • Закон на твоєму боці
 • Закон на твоєму боці
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Термін зебрігання ПРОДУКТІВ не цікавить любітелів екстремальних відчуттів. | Срок хранения ПРОДУКТОВ не интересует любителей эктремальных ощущений
 • Навчально-методичний посібник "Основи споживчих знань" | Учебно-методическое пособие "Основы потребительских знаний"
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Закон на твоєму боці
 • Закон на твоєму боці