• Спілка об’єднань громадян «Всеукраїнська Федерація Споживачів «ПУЛЬС»
 • Наша оцінка

Як ми човен назовемо – отак він і попливе ...

 • Термінологія – основа створення законодавства. Домовитися та визначити єдиний підхід до використання термінів у тій чи іншій галузі означає закласти засади спільної мови для взаєморозуміння і запобігання невідповідному тлумаченню змісту.

  Здорові, натуральні продукти, які стрімко поширюються у світі, мають на споживчому ринку різні назви – органічні, біологічні, екологічні. Це пов`язано з особливостями мови: англомовні країни використовують термін “organic”, що для франкомовних та деяких інших країн перекладається як “biological”, а, наприклад, для Данії, Німеччини – “ecological”. Разом з тим, багаті й розвинуті слов`янські мови, зокрема українська та російська, мають у своєму складі всі перелічені терміни. Однак, якщо на світовому ринку натуральних продуктів слова “органічний”, “біологічний” та “екологічний” вважаються синонімами, то в українській та російській мовах цим термінам притаманні свій сенс та змістовний відтінок. Наявність певних змістовних розбіжностей між цими термінами підсилюється практикою, яка склалася на споживчому ринку України.

  Сприяючи розвитку в нашій країні виробництва та споживання натуральної продукції, яка має відповідний статус завдяки системі продукування та просування на ринок, прихильники цієї справи спираються на термін “органічний”. Розглянемо мотивацію такого вибору, що є надзвичайно важливим як для споживачів, так і для виробників в Україні, а також для процесу розвитку внутрішнього ринку органічних продуктів.

  Перш за все, термін “органічний” стосовно виробництва та споживання натуральних продуктів вважається найбільш прийнят­ним, оскільки саме цей термін введено в законодавство Європейського Союзу, на яке зорієнтована Україна. По-друге, практика маркування молочних біопродуктів у нашій країні (біойогурти, біомолоко, біокефір тощо) не дозволяє використовувати термін ВІО для визначення органічного ста­тусу продукту і може вкрай заплутати споживача.

  Окремої уваги заслуговує термін “екологічний”. В Україні склалася поширена практика  застосування термінології "екологічно чистий продукт", "вирощено в екологічно чистій зоні", "екологічно чисто" тощо, яка, на жаль, є ознакою недобросовісної конкуренції серед виробників та введення в оману споживача. Адже вище перелічені фрази вживаються деякими українськими виробниками у маркуванні їхніх продуктів нелігитимно, оскільки такий підхід не має під собою законодавчої основи. Ось як висловився нещодавно з цього приводу Віктор Тутельян, директор Інституту харчування, академік Російської академії медичних наук: “Экологически чистые продукты – это бред! Нет таких продуктов! А специальные значки “эко” придумывают для того, чтобы получить с нас лишние деньги за продукты”. До цього додамо, що українське законодавство включає термін “екологічно безпечний” та “екологічно збалансований”, що є правильним. Разом з тим, екологічна безпека не забезпечує якість продукту, як це намагаються підкреслити недобросовісні виробники. І це стає ще одним важливим та переконливим мотивом для використання назви “органічний продукт”, що здатно допомогти споживачам орієнтуватися на ринку.

  Згідно тлумачному словнику, слово “органічний” означає: “той, що відноситься до живих організмів”, тобто пов`язаний з життям. Світова практика органічного виробництва, яка базується на комплексі принципів та правил дотримання дружнього ставлення до всіх природних ресурсів протягом усього життєвого циклу продукту, не випадково тісно пов`язана зі вживанням терміну “гармонічний”. Адже органічне виробництво не лише забезпечує споживчий ринок продуктами натурального походження “organic” з їх оздоровчими властивостями, але й також дозволяє відновлювати навколишнє природне середовище. Людський організм як частина природи здатен існувати у здоровому стані тільки в гармонії з усіма іншими природними утвореннями – повітрям, землею, водоймищами, рослинним та тваринним світом.

  Здоровий спосіб життя, який є дуже популярним у світі, завойовує все більше прихильників і в Україні. Такий світогляд багатьох людей включає натуральний характер споживання у широкому розумінні (здорове харчування – один з його елементів), поважне та бережливе ставлення до природи, гуманізм у суспільних відносинах. Тому органічне виробництво і споживання стає фактично тією основою, яка дозволяє людству ХХІ століття повернутися до гармонійного співіснування з природним середовищем, забезпечити собі фізичне та моральне здоров`я.

  “Спочатку було слово”, - вчить нас святе писання. Отже, будемо уважними та пильними до слова, його значення та змістовних особливостей, які дійшли до нас з глибини віків. І будемо впевнені, що човен національної економіки та людського взаєморозуміння витримає всі випробування часом та прямуватиме вірним шляхом, щоб життя в Україні стало більш органічним.

  Бородачова Наталія Володимирівна,
  Директор ГО «Інститут споживчих програм»

Повернутися до списку

 • Закон на твоєму боці
 • Термін зебрігання ПРОДУКТІВ не цікавить любітелів екстремальних відчуттів. | Срок хранения ПРОДУКТОВ не интересует любителей эктремальных ощущений
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Закон на твоєму боці
 • Заберіть це назад | Заберите это назад
 • Закон на твоєму боці
 • Поверніть мої гроші | Верните мои деньги
 • Закон на твоєму боці
 • Навчально-методичний посібник "Основи споживчих знань" | Учебно-методическое пособие "Основы потребительских знаний"
 • Закон на твоєму боці
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!