• Спілка об’єднань громадян «Всеукраїнська Федерація Споживачів «ПУЛЬС»
 • Наша оцінка

ОСНОВОПОЛОЖНІ ДОКУМЕНТИ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

ОСНОВОПОЛОЖНІ ДОКУМЕНТИ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Конституція України

Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 42. Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.


Хартія захисту споживачів
(Резолюція 543 Парламентської Асамблеї Ради Європи, 1973 р.)

Держава зобов’язана забезпечити споживачам всебічний правовий та судовий захист у разі порушення їх прав та надати юридичну допомогу. Держава повинна гарантувати захист прав і допомогу усім верствам населення, а особливо малозабезпеченим та знедоленим.

Уряди держав повинні підтримувати та всіляко сприяти діяльності громадських організацій споживачів, надаючи їм відповідні консультації щодо законів, правил, контролю та консультативних послуг. Така підтримка з боку держави сприятиме наданню споживачам компетентної та достовірної консультативно-дорадчої інформації.

У своїх діях влада насамперед повинна керуватися інтересами та правами споживачів і передбачати входження певної кількості представників споживачів до владних структур або створення споживчих комітетів з метою представлення інтересів споживачів в органах державної влади.

Кожна держава відповідно до своїх національних інтересів повинна створити сильну, незалежну та ефективну владу, яка б захищала права та інтереси споживачів, сприяла встановленню цивілізованих ринкових відносин, консультувала законодавців та уряди по всім аспектам споживчого захисту.

Хартія основних прав Європейського Союзу від 07.12.2000

Стаття 38. Захист прав споживачів.
Політики Європейського Союзу повинні включати підвищений рівень захисту прав споживачів.

Стаття 41. Право на належне управління.
Зобов’язання органів управління мотивувати прийняття рішень.

Стаття 41. Омбудсмен.
Кожний громадянин ЄС має право звернутися до Омбудсмену Європейського Союзу зі скаргою у випадку неналежного виконання офіційними органами Співдружності, за винятком скарг на Європейський суд та суд першої інстанції при виконання ними своїх судових функцій.


Резолюція 39/248 Генеральної Асамблеї ООН
"Керівні принципи для захисту інтересів споживачів"
(Прийнято 09.04.85 на 106-му пленарному
засіданні Генеральної Асамблеї ООН)

2. Уряди повинні розробляти, укріплювати або продовжувати активну політику захисту інтересів споживачів із врахуванням викладених нижче керівних принципів.

4. Урядам слід створити або зберегти належну інфраструктуру для розробки, здійснення і контролю політики захисту інтересів споживачів. Особлива увага повинна бути приділена забезпеченню того, щоб заходи щодо захисту інтересів споживачів проводили на благо всіх верств населення, особливо сільського населення.

6. При розробці політики захисту інтересів споживачів необхідно враховувати потенційну позитивну роль університетів, а також державних і приватних дослідницьких установ.

14. Урядам слід активізувати свої зусилля для запобігання практиці, що завдає збитку економічним інтересам споживачів, шляхом забезпечення того, щоб виробники, розподільники і інші особи, що беруть участь в наданні товарів і послуг, дотримувались встановлених законів і обов`язкових норм. Слід заохочувати організації споживачів до контролю за такою згубною практикою, як фальсифікація продуктів харчування, помилкові або такі, що вводять в оману, заяви з метою збуту товарів і обман споживачів у сфері обслуговування.

17. Уряди повинні заохочувати добросовісну і ефективну конкуренцію, для того, щоб забезпечити споживачам найширший вибір товарів і послуг за мінімальними цінами.

21. Урядам слід заохочувати всі відповідні сторони до участі у вільному обміні правдивою інформацією за всіма аспектами споживчих товарів.

24. Урядам необхідно розробляти або сприяти розробці і застосуванню на національному та міжнародних рівнях добровільних чи інших норм безпеки і якості товарів та послуг. Національні норми і положення про безпечність і якість товарів повинні періодично переглядатися, щоб забезпечити їх відповідність загальновизнаним міжнародним нормам.

28. Урядам слід розробляти або підтримувати вживання правових і/або адміністративних заходів, що дозволяють споживачам або, у разі потреби, відповідним організаціям одержати компенсацію шляхом застосування офіційних або неофіційних процедур, які повинні бути оперативними, справедливими, недорогими і доступними. Подібні процедури повинні особливо враховувати інтереси споживачів з низьким рівнем доходу.

Наталія Бородачова
Віце-президент з питань міжнародного співробітництва
Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС»

Юлія Мотузка
К.т.н., доцент КНТЕУ
Куратор ВГО «Молодь за права споживачів»
 • Навчально-методичний посібник "Основи споживчих знань" | Учебно-методическое пособие "Основы потребительских знаний"
 • Поверніть мої гроші | Верните мои деньги
 • Закон на твоєму боці
 • Закон на твоєму боці
 • Закон на твоєму боці
 • Закон на твоєму боці
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Закон на твоєму боці
 • Термін зебрігання ПРОДУКТІВ не цікавить любітелів екстремальних відчуттів. | Срок хранения ПРОДУКТОВ не интересует любителей эктремальных ощущений
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
"DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/footer.php");?>