• Спілка об’єднань громадян «Всеукраїнська Федерація Споживачів «ПУЛЬС»
 • Euro Ncap

Звернення до споживачів фінансових послуг

Звернення до споживачів фінансових послуг

Шановні панове, на ринку фінансових послуг споживачу доводиться нелегко. Всі ми прагнемо при цьому заздалегідь отримати необхідну інформацію, зважити ЗА і ПРОТИ, прийняти правильне рішення. Разом з тим, специфіка фінансових послуг дуже складна для споживачів. Навіть дуже освічений і вимогливий споживач, якщо не має спеціальної фінансової освіти, не може стати експертом з фінансових питань і встигнути за змінами законодавства.

Саме тому, в країні має працювати державна система захисту прав споживача фінансових послуг. На жаль, така система в Україні не є досконалою та всеохоплюючою, тому фінансова грамотність споживачів потребує підвищення рівня поінформованості, коментарів та рекомендацій експертів та аналітиків, що сприятиме відчуттю впевненості в своїх правах та можливості захистити їх.

Країни з розвиненою економікою активно шукають нові підходи до вирішення проблем фінансових ринків, включаючи захист прав споживачів, клієнтів фінансових установ. Практики деяких країн демонструють важливість інституту фінансового омбудсмена. Європейська Комісія приділяє значну увагу перегляду застарілих і введенню нових Директив ЄС, які є важливими і для України, виходячи з принципу верховенства права.
Уряд України визнав наявність системних порушень прав споживачів у фінансовому секторі (див. Стратегію реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012-2017 роки та деякі інші документи), що є кроком вперед і стимулює подальші дії для подолання існуючих проблем.

Серед таких проблем для споживачів є ДОГОВОРИ з банками та іншими фінансовими установами. Саме в договорі закладаються основи взаємовідносин між споживачем та певним представником фінансового бізнесу, і саме через несправедливі умови договорів відбуваються грубі порушення прав споживачів, чинного законодавства України та міжнародних і європейських норм, які Україна зобов’язалася дотримуватися.
Всеукраїнська федерація споживачів «ПУЛЬС» за підтримки європейської програми Міжнародного Фонду «ВІДРОДЖЕННЯ» працює над запровадженням в Україні кращих європейських практик захисту прав споживачів фінансових послуг: уніфіковані/типові положення договорів між банками та споживачами стосовно депозитів і споживчих кредитів. Багато в чому це стосується й кредитних союзів, але діяльність цих проблемних установ в Україні досі законодавчо не врегульована належним чином, і споживачі несуть великі ризики та збитки, маючи з ними справу.

Проте, вирішення питань, пов’язаних із впровадженням у вітчизняну практику типових положень договорів між споживачами і банками, дозволить надалі поширити такі механізми й на інші установи фінансового сектору.

Рекомендації, поради, висновки за результатами аналізу відповідних законодавчих та нормативних актів, підготовлені представниками ВФС «ПУЛЬС» та іншими фахівцями й експертами для споживачів, стануть послідовними кроками у створенні системи споживчої грамоти, елементами фінансової просвіти для всіх, хто цього потребує.

Для пошуку відповідей на ваші питання можна скористатися Форумом на цьому порталі, де не лише спеціалісти, а й досвідчені споживачі допоможуть знайти вихід з різних непростих ситуацій на фінансових ринках, поділяться своїм особистим практичним досвідом. Таким чином, дискусії, консультації та обговорення в мережі допомагають багатьом відвідувачам порталу поширювати свій кругозір, формувати світогляд і збільшувати для себе шанс уникнути багатьох помилок і ризиків у стосунках із недоброзичливим фінансовим бізнесом.

Наталія Бородачова,
Віце-президент ВФС «ПУЛЬС»,
Керівник проекту МФ «Відродження» «Захист прав споживачів фінансових послуг:
розробка типових положень договорів між банком і споживачем»
 • Навчально-методичний посібник "Основи споживчих знань" | Учебно-методическое пособие "Основы потребительских знаний"
 • Поверніть мої гроші | Верните мои деньги
 • Закон на твоєму боці
 • Закон на твоєму боці
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Закон на твоєму боці
 • Термін зебрігання ПРОДУКТІВ не цікавить любітелів екстремальних відчуттів. | Срок хранения ПРОДУКТОВ не интересует любителей эктремальных ощущений
 • Заберіть це назад | Заберите это назад
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Закон на твоєму боці
"DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/footer.php");?>