• Спілка об’єднань громадян «Всеукраїнська Федерація Споживачів «ПУЛЬС»
 • Наша оцінка

Керівні принципи порівняльного спільного тестування продукції

Організація «Інтернешнл Консьюмер Рісерч енд Тестінг Лтд.» (дослівно «Міжнародні споживчі дослідження й тестування», скорочено ІКРТ) є міжнародним консорціумом організацій споживачів, які проводять спільні дослідження й тестування в інтересах споживачів. Організації-члени ІКРТ діють виключно в інтересах споживачів. Вони не приймають рекламу і є незалежними від торговельних і промислових кіл та політичних партій.

Головна мета ІКРТ – сприяти співробітництву між її членами, дослідженням і тестуванню в сфері споживчих товарів і послуг. Одне з важливих завдань ІКРТ полягає у встановленні чітких правил, які дозволяють забезпечувати успіх такої співпраці.

Ці «Керівні принципи» були розроблені на основі «Принципів порівняльного тестування» , опублікованих Міжнародною організацією союзів споживачів у 1985 році, та включають істотні елементи цього документу, а також відповідають положенням «Посібника ІСО/МЕК № 46» (1985).

Крім того, у цих «Керівних принципах» використані положення «Керівних принципів» Європейської групи з тестування (яка була попередником ІКРТ) і враховані рішення, ухвалені на засіданнях ІКРТ, а також результати докладного вивчення методів роботи ( «Порівняння методів роботи» ), проведеного у 1991 році членами Керівного комітету ІКРТ (КеКо).

З метою врахування нових подій у сфері тестування та звітування ці «Керівні принципи» у вересні 1999 року та у квітні 2003 року після консультацій із організаціями-членами ІКРТ були оновлені.

РОЗДІЛ А. ЦІЛІ, ВИЗНАЧЕННЯ та СТРУКТУРА

1. ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ІКРТ ІЗ СПІЛЬНОГО ТЕСТУВАННЯ

Цілі роботи I КРТ із спільного тестування полягають у наступному:

створити правову базу для спільного тестування з установленими правилами й керівними принципами;

 • підвищити економічну ефективність тестування;
 • забезпечити споживачів кращою інформацією;
 • розробити загальні програми тестування та методики оцінювання;
 • уникати публікування суперечливих звітів про один і той самий виріб;
 • сприяти розвиткові невеликих і слабкіших організацій споживачів.

2. ВИЗНАЧЕННЯ

2 .1. Спільні випробування ІКРТ

Усі випробування, які проводяться членами ІКРТ, у тому числі на двосторонній основі, називаються «спільними випробуваннями ІКРТ».

Усі спільні випробування ІКРТ слід розглядати як контракт між партнерами, який передбачає, що випробування проводитиметься згідно з «Керівними принципами ІКРТ» і що всі конфлікти врегульовуватимуться за допомогою внутрішніх процедур ІКРТ. Завдяки цьому партнери, які приєднуються до спільного випробування ІКРТ, можуть бути впевнені, що випробування проводитиметься відповідно до найвищого стандарту процедур порівняльного тестування.

Кожний член ІКРТ зобов'язаний інформувати Секретаріат ІКРТ, якщо він бажає приєднатися до випробування або дослідження, яке проводить інший член ІКРТ, опублікувати чи передрукувати результати такого випробування чи дослідження.

Двосторонні випробування, в яких беруть участь член ІКРТ категорії А та одна невелика організація, можуть передбачати спеціальні процедури, які виходять за рамки цих «Керівних принципів».

Крім того, спільні випробування, які проводять тільки члени групи Conseur , не вважаються спільними випробуваннями ІКРТ.

2.2. Базові спільні випробування ІКРТ

Базове спільне випробування ІКРТ – це випробування, в якому беруть участь щонайменш два члени ІКРТ категорії А і якому призначається номер ІКРТ. До вартості лабораторних випробувань в усіх випадках базових випробувань додаються проектні витрати ІКРТ у розмірі 5%, і Секретаріат ІКРТ одержує та сплачує всі рахунки лабораторії, а також наглядає за процедурою розподілу витрат ІКРТ.

У всіх інших випадках спільних випробувань ІКРТ оплату витрат лабораторії та нагляд за процедурою розподілу витрат ІКРТ здійснює контролююча організація.

Якщо члени ІКРТ, які не входять до категорії А, хочуть бути повноправними партнерами у випробуваннях, у яких бере участь лише один член категорії А, і додати зразки, то контролюючий координатор проекту (ККП) може попросити, щоб Секретаріат узяв участь у оплаті витрат лабораторії та у процедурі розподілу витрат. Секретаріат має бути поінформований у момент призначення лабораторії, а лабораторії повинна бути надана вказівка надсилати рахунки до офісу Секретаріату ІКРТ. Після цього таке випробування офіційно стає базовим спільним випробуванням, йому призначається номер ІКРТ, а до витрат лабораторії додаються проектні витрати ІКРТ.

ІКРТ сплачує організаціям за роботу з нагляду за проведенням базових спільних випробувань ІКРТ певний гонорар.

Докладну інформацію про процедуру розподілу витрат наведено у розділі 13 «Розподіл витрат і виставлення рахунків при спільних випробуваннях ІКРТ», а про етапи та основні строки спільних випробувань ІКРТ – у розділі 4 «Процес спільного випробування ІКРТ».

2.2.1 . Регулярне спільне випробування

Регулярне спільне випробування – це базове спільне випробування ІКРТ, яке повторюється, як правило, щорічно. Кожного разу узгоджується дата публікації. Програми випробувань здебільшого доволі схожі, і часто моделі з попередніх років можуть публікуватися знов. У кінцевому підсумку щороку може змінюватися обсяг випробувань або зміщуватися акцент на певні типи моделей.

2.2.2 . Спільне випробування партій

Спільне випробування партій – це регулярне спільне випробування, в якому протягом року коригується кількість партій.

Щороку узгоджується дата головної публікації.

Партії чітко плануються заздалегідь, і зазвичай додаткові випробування між партіями не проводяться. Рідким винятком може бути, приміром, випадок, коли декілька партнерів вимагають проведення випробувань додаткового зразка.

Для головної публікації та всіх партій передбачені дати, до яких оприлюднення результатів заборонено. За два місяці до публікації жодній організації не дозволяється публікувати будь-які результати у будь-якому засобі масової інформації без конкретної згоди всіх партнерів щодо даної партії.

2.2.3. Безперервне випробування

Безперервне випробування – це регулярне спільне випробування, яке постійно оновлюється. Процедури аналогічні випробуванням партій за винятком того, що необхідно задовольняти бажання кожного партнера щодо випробування додаткових зразків, дати заборони публікації не встановлюються – крім дати головної публікації. Публікація дозволяється в усіх засобах масової інформації, як тільки ККП дає дозвіл щодо відповідних зразків.

3. СТРУКТУРА ІКРТ

 

3.1. Склад ІКРТ

У ІКРТ є чотири категорії членів:

категорія А – кожний член цієї категорії призначає директора до Правління ІКРТ і має 6 голосів на загальних зборах;

 • категорія В – члени цієї категорії можуть голосувати з усіх питань, і кожний такий член має один голос на загальних зборах;
 • категорія С – члени цієї категорії можуть брати участь у роботі ІКРТ у більш обмежених рамках, але також мають право голосу з певних питань;
 • кандидати – члени, які зобов'язуються брати участь у певній кількості проектів ІКРТ протягом терміну дії їхнього контракту.

Повний перелік нинішніх членів ІКРТ можна одержати на веб-сайті ІКРТ; його також можна одержати у Секретаріаті ІКРТ.

3.2 . Правління ІКРТ

Правління ІКРТ ухвалює рішення щодо політики ІКРТ і призначає генерального директора.

Як правило, Правління ІКРТ проводить засідання двічі на рік.

Наразі членами ІКРТ категорії А, представленими директорами у Правлінні, є наступні організації:

 • CA – Consumers ' Association (Велика Британія);
 • CB – Consumentenbond (Нідерланди);
 • SW – Stiftung Warentest (Німеччина);
 • VU – Verbruikersunie (Бельгія);
 • UFC – Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir ( Франція).

3.3 . Керівний комітет ІКРТ (КеКо)

КеКо зустрічається тричі на рік для обговорення всіх питань, пов'язаних із спільним тестуванням продукції та дослідженнями в рамках ІКРТ.

На всіх засіданнях КеКо головує генеральний директор ІКРТ.

Рішення щодо членства у КеКо приймає Правління ІКРТ. Наразі до складу КеКо входять представники організацій Consumers ' Association (Велика Британія), Consumentenbond (Нідерланди), Stiftung Warentest (Німеччина), Verbruikersunie (Бельгія), Union F é d é rale des Consommateurs (Франція), Секретаріату ІКРТ та Скандинавської групи членів.

3.4 . Основні наради ІКРТ

Представники всіх організацій-членів ІКРТ зустрічаються один раз на рік (зазвичай навесні) для узгодження графіків проектів, обговорення проблем, що існують у співробітництві або тестуванні, обміну інформацією з питань, які становлять загальний інтерес.

3.5 . КеКо та основні наради – порядок денний та графіки проектів ІКРТ

Порядок денний наради заздалегідь готується і розсилається Секретаріатом ІКРТ після консультацій з приймаючою стороною. Графіки проектів ІКРТ для використання на нарадах можуть завантажуватися самими членами з веб-сайта або бази даних проектів ІКРТ (див. нижче п. 3.10).

3.6 . Тематичні групи ІКРТ

Тематичні групи (з головних проектних напрямків, зокрема, продуктів харчування, охорони здоров'я та послуг) призначає КеКо. Для кожної тематичної групи КеКо пропонує керівника. Обов'язок керівника тематичної групи полягає у складанні звіту (після консультацій з координаторами проектів від інших організацій), який містить наступну інформацію:

довідка про співпрацю чи відсутність співпраці з ІКРТ;

 • поточна ситуація на ринку;
 • частковий збіг брендів;
 • результати обстежень, проведених організаціями-членами;
 • опис майбутніх тенденцій та вірогідних напрямків розвитку технології;
 • порівняння методів випробувань;
 • проблеми у співпраці, наприклад, відмінності між ринками, методиками випробувань, строками;
 • довготермінові цілі співпраці.

Перелік існуючих тематичних груп ІКРТ наведений на веб-сайті ІКРТ; його також можна одержати у Секретаріаті ІКРТ.

3.6 .1. Огляди діяльності тематичних груп

Діяльність кожної тематичної групи принаймні один раз на три роки піддається огляду зі складанням письмового звіту. За допомогою цих оглядів здійснюється коригування й розширення графіків проектів ІКРТ із спільного тестування.

3.6.2 . Відповідальність керівників тематичних груп

Керівники тематичних груп повинні консультуватися з координаторами проектів інших організацій-членів ІКРТ у ході підготовки звіту про огляд діяльності тематичної групи. Якщо вони не одержують від організації-члена відповіді або інформації, це має бути відзначено у звіті й доведено до відома Секретаріату ІКРТ.

3.7 . Скандинавська група

Скандинавська група складається з організацій споживачів Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції. Співробітництво зі скандинавськими організаціями координує скандинавський координатор досліджень, який також представляє скандинавські організації на засіданнях КеКо.

Скандинавська група проводить засідання у рамках двох форумів.

3.7 .1. Скандинавська група тестування

Скандинавська група тестування складається з координаторів тестування від кожної скандинавської організації-члена і проводить засідання тричі на рік за кілька тижнів до засідань КеКо. Роль цієї групи тестування полягає в наступному:

регулярно відстежувати, обговорювати та розглядати участь скандинавських організацій-членів у проектах ІКРТ;

 • максимально уз годжувати та стандартизувати загальні методики роботи в масштабі скандинавських організацій-членів;
 • розглядати плани та графіки ІКРТ з метою участі у максимальній кількості спільних випробувань;
 • порушувати питання, які потребують підтримки та ініціативи з боку скандинавського координатора досліджень;
 • відстоювати інтереси Скандинавської групи.

На цих засіданнях головує скандинавський координатор досліджень ІКРТ. Він заздалегідь готує, після консультацій із членами, та розсилає порядок денний засідання. Графіки проектів ІКРТ для використання на нарадах можуть завантажуватися самими членами з веб-сайта або бази даних проектів ІКРТ (див. нижче п. 3.10).

3.7.2 . Скандинавська група редакторів

Редакторська група скандинавських журналів проводить регулярні зустрічі поза рамками структури ІКРТ для обговорення питань свого співробітництва. ІКРТ запрошують брати участь у тій частині цих зустрічей, яка стосується обговорення співпраці між ІКРТ і скандинавськими країнами.

3.8 . Група Conseur

Conseur – це група організацій споживачів Бельгії, Іспанії, Португалії та Італії. Для цілей засідань ІКРТ вона вважається єдиною організацією.

3.9 . Секретаріат ІКРТ

Існує централізований Секретаріат із невеликим штатом, завдання котрого – допомагати координувати роботу ІКРТ зі спільних випробувань і планування, а також надавати допоміжні послуги членам ІКРТ з усіх аспектів проектних робіт.

3.10 . Веб-сайт/база даних проектів ІКРТ

Кожний член ІКРТ зобов'язаний забезпечувати точність і актуальність своїх проектних даних, які розміщуються на веб-сайті та у базі даних проектів ІКРТ.

Докладну інформацію про доступ до веб-сайта й бази даних проектів ІКРТ можна одержати в Секретаріаті.

РОЗДІЛ Б. ПРОЦЕС СПІЛЬНОГО ВИПРОБУВАННЯ ІКРТ

4. ПРОЦЕС СПІЛЬНОГО ВИПРОБУВАННЯ ІКРТ

4.1 . Планування спільного випробування ІКРТ

Рішення щодо проектів ІКРТ із спільних випробувань приймаються у наступних групах:

Рішення

Хто

Підготовка спільного випробування

КеКо

Призначення контролюючої організації

КеКо

Узгодження ККП і КДР

КеКо

Участь у спільному випробуванні

КеКо

Основні строки

Менеджери з планування

Остаточний обсяг, перелік національних і міжнародних брендів

Дослідники ринку за погодженням із КП

Остаточна програма випробування

КП

Вибір лабораторії

КП

Оцінювання

КП

4.2. Основні строки ІКРТ при стандартній та прискореній процедурах

 

Стандартна процедура

Прискорена процедура

1. Концептуальна нарада

мінімум 5 тижнів

мінімум 3 тижні

2. Остаточний обсяг

5 тижнів

3 тижні

3. Перелік національних брендів

2 тижні

2 тижні

4. Перелік міжнародних брендів

3 тижні

3 тижні

5. Доставка зразків у лабораторію

11 тижнів

8 тижнів

6. Звіт лабораторії

3 тижні

2 тижні

7. Остаточний звіт про оцінку

2 тижні

2 тижні

Звіт редактору

5 тижнів

4 тижні

Остаточний варіант

4 тижні

4 тижні

8. Публікація

 

 

Усього тижнів

40

31

Цей розклад має вводитися в дію контролюючою організацією відразу після узгодження спільного випробування. Зміни можуть обговорюватися партнерами за наявності обґрунтованих причин для подовження чи скорочення строків, але для цього потрібна згода всіх партнерів.

Слід зазначити, що в базі даних ІКРТ наведені лише основні строки 1-8. Дата остаточного звіту про оцінку – це дата, на яку остаточний звіт про оцінку має бути готовий для партнерів. Цій даті передує проведення оціночної наради та внесення всіх погоджених змін. Після цього надається два тижні для написання національного звіту або першого проекту для редакторів.

Цей розклад і його практичне застосування у проектах із спільного тестування, а також будь-які проблеми розглядатимуться на кожному засіданні КеКо.

4.3. Початкове обговорення координаторами проекту

ККП повинен організувати початкове обговорення координаторами проекту електронною поштою щонайменш за 11 місяців до публікування результатів. Докладніша інформація про те, що саме повинно охоплювати це обговорення, наведена у розділі 7.

4.4 . Концептуальні наради

До проведення початкової наради координаторів проекту спільного випробування ІКРТ кожна організація повинна забезпечити проведення власної наради для обговорення масштабу проекту та своїх особливих вимог. Мета такої наради – забезпечити, щоб координатор проекту від даної організації чітко знав її вимоги щодо спільного випробування ІКРТ.

4.5 . Участь у спільному випробуванні ІКРТ

4.5.1 . Рівні участі

4.5.1.1 . Повна участь

Організації-члени з накладом понад 150 тис. екз., як правило, беруть повну участь у спільному випробуванні ІКРТ. Вони надають зразки та є рівноправними учасниками на всіх етапах проекту, одержуючи всю документацію, зокрема звіт лабораторії (англійською мовою) та один комплект ілюстрацій у погодженому форматі (див. Додаток IV «Вимоги до фотографічних документів ІКРТ»).

Проект включає наступні етапи:

 1. Прийняття рішення про масштаб проекту.
 2. Узгодження програми випробування.
 3. Узгодження загального переліку брендів.
 4. Вибір лабораторії.
 5. Призначення лабораторії.
 6. Направлення зразків до лабораторії.
 7. Отримання звіту лабораторії.
 8. Обговорення результатів випробування із лабораторією (зазвичай через ККП).
 9. Обговорення контрольних аркушів даних.
 10. Визначення оцінки, вагових коефіцієнтів тощо.
 11. Підготовка проекту звіту для журналу (журналів).

Рівні 8, 9 і 10 зазвичай об'єднуються на оціночній нараді у лабораторії. Етап 11 виконується окремими партнерами самостійно, за умови, що всі організації користуються однією й тією самою оцінкою та публікують у своїх журналах одні й ті самі результати тестування, якщо з ККП не узгоджено інше. У випадку незгоди ККП повинен поінформувати Секретаріат ІКРТ.

Для деяких проектів партнери, які беруть у них повну участь, матимуть з лабораторіями довготермінові угоди.

4.5.1.2 . Підтвердження участі – повна участь

Підтвердження повної участі здійснюється шляхом реєстрації у базі даних проектів ІКРТ або листом чи факсом на ім'я ККП, але не пізніше, ніж за 3 тижні до дати доставки зразків у лабораторію.

4.5.1.3 . Участь із постійними витратами – без надання зразків

Організації-члени з накладом менше 150 тис. екз., які не надають зразки, зазвичай можуть розраховувати на обмежену участь у проектах. Якщо вони все ж бажають надати зразки, то вони повинні поінформувати ККП не пізніше, ніж за 3 тижні до дати доставки зразків у лабораторію.

Партнери, які беруть участь у проектах із постійними витратами, мають право на одержання наступного стандартного пакету одночасно з наданням цієї інформації повним учасникам (більшість компонентів буде доступна у базі даних ІКРТ):

 • програма випробування; *
 • загальний перелік брендів; *
 • контрольні аркуші даних; *
 • копії всієї відповідної чи важливої кореспонденції між виробниками та ККП;
 • звіт про оцінку; *
 • цифрові фотографії всіх моделей (зазвичай на компакт-диску, якщо не погоджено інше);
 • кольорові слайди надаються лише за умови, що вони були замовлені у ККП на початку проекту;
 • проект звіту керівника для публікування (щойно від буде готовий);
 • остаточний звіт керівника для публікування (щойно від буде готовий).

* англійською мовою

Організації, що беруть участь із постійними витратами, запрошуються до участі у нарадах КП, оціночній нараді та інших нарадах у рамках проекту.

4.5.1.4 . Підтвердження участі – участь із постійними витратами

Партнери, які беруть участь із постійними витратами, повинні зареєструватися як учасники у базі даних ІКРТ до дати доставки зразків у лабораторію.

4.5.1.5 . Участь із постійними витратами – надання зразків

Організації-члени з накладом менше 150 тис. екз. можуть зареєструватися для повної участі, якщо це для них фінансово вигідно. Вони надаватимуть зразки і тому матимуть право брати участь у всіх етапах процесу реалізації проекту, одержувати повну документацію від ККП і оплачувати моделі, які вони публікують. Або ж вони можуть вирішити оплачувати свої постійні витрати та вартість надаваних ними зразків, інформація які не публікується учасниками-членами ІКРТ категорії А.

4.5.2 . Підтвердження участі – обов'язок ККП

ККП зобов'язаний задовольняти запити партнерів на участь у спільних випробуваннях ІКРТ і забезпечувати, щоб вони реєструвалися у базі даних проектів ІКРТ.

4.5.3 . Дата публікації та дата готовності остаточного варіанта

Усі координатори проекту, які беруть участь, повинні підтвердити ККП свої строки готовності остаточного варіанту й дати публікації. Це необхідно для того, щоб забезпечити наявність достатнього часу для перевірки/контролю даних і повторних випробувань.

4.5.4 . Відмова від участі у спільному випробуванні ІКРТ

Якщо організація зареєструвалася як повний учасник у спільному випробуванні ІКРТ, вона не повинна відмовлятися від участі в ньому без завчасного попередження ККП. Намір відмовитися від участі слід розглядати у порядку, який передбачає декілька етапів.

Спочатку слід організувати обговорення з усіма задіяними партнерами (в тому числі з Секретаріатом ІКРТ) з метою розгляду проблем. Якщо всі партнери погодяться, що продовження участі даного партнера у випробуванні не є для нього корисним, розгляд наміру про відмову від участі продовжується. В іншому випадку справа передається до КеКо (другий етап), де ухвалюється рішення (в кінцевому підсумку – за допомогою аудіоконференц-зв'язку). Якщо КеКо не може владнати справу, а генеральний директор ІКРТ вважає, що вирішити її можливо, то питання передається на розгляд Правління ІКРТ (третій етап).

Кінцевий термін відмови від участі – один тиждень із дати готовності остаточного загального переліку брендів. Партнер, який відмовляється від участі у спільному випробуванні ІКРТ після закінчення цього терміну, зобов'язаний оплатити свою частку загальних витрат на проведення випробування.

4.5.5 . Участь організацій, що не є членами ІКРТ

Організації, що не є членами ІКРТ, можуть приєднатися до випробування лише з дозволу Правління ІКРТ. У випадку, якщо організація, що не є членом ІКРТ, приєднується до випробування ІКРТ, вона вважається членом ІКРТ (для даного конкретного випробування) і повинна дотримуватися цих «Керівних принципів».

5. НАГЛЯД ЗА СПІЛЬНИМИ ВИПРОБУВАННЯМИ ІКРТ. ОБОВ'ЯЗКИ КОНТРОЛЮЮЧОГО КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ та КЕРІВНИКА ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ

5.1 . Призначення керівника спільного випробування і керівника досліджень ринку

Після того, як спільне випробування погоджено у КеКо, один партнер має бути призначений для нагляду за реалізацією проекту. Призначаються контролюючий координатор проекту (ККП) і керівник досліджень ринку (КДР), які зазначаються у графіку проекту. Бажано – але не обов'язково – щоб ККП і КДР були представниками однієї організації.

Рішення щодо нагляду за реалізацією проекту ухвалюється на засіданні КеКо.

ІКРТ надсилає контролюючій організації лист-зобов'язання, копія якого надсилається ККП/КДР. У цьому листі підкреслюється важливість і обов'язки ККП/КДР.

5.2 . Обов'язки контролюючого координатора проекту ІКРТ (ККП)

ККП повинен забезпечити, щоб усі аспекти роботи зі спільного тестування виконувалися компетентно та об'єктивно.

ККП ІКРТ – ключова особа в успішному проведенні спільного випробування, обов'язок якої полягає у забезпеченні виконання проекту відповідно до «Керівних принципів ІКРТ» і у дотриманні основних строків.

Контролююча організація повинна визнати відповідальну роль ККП ІКРТ і забезпечити, щоб йому чи їй надавалася повна підтримка й достатній час у робочому графіку для досягнення успішного співробітництва між партнерами. Роль ККП, безсумнівно, стоїть вище національної ролі КП, і це формалізується через «лист-зобов'язання», який підписують контролююча організація та ІКРТ.

ККП ІКРТ відповідає за повсякденне проведення спільного випробування ІКРТ. Він повинен забезпечити, щоб усі основні етапи виконувалися у встановлені строки. ККП повинен надавати рівного значення вимогам усіх партнерів ІКРТ, не створюючи привілейовані умови для своєї власної організації. Це передбачає високу гнучкість по відношенню до програми випробування і переліку брендів, яка дозволяє проводити випробування відповідно до умов конкретної країни (які оплачує тільки сам цей партнер) і випробувати останні партії з найновішими моделями.

ККП зобов'язаний задовольняти запити партнерів на участь у спільному випробуванні ІКРТ і забезпечувати, щоб вони реєструвалися у базі даних проектів ІКРТ.

ККП зобов'язаний також відповідати на будь-які запити національного КП, причому якомога скоріше - у будь-якому разі не пізніше, ніж через 5 робочих днів після одержання запиту.

ККП повинен інформувати всіх КП про термін своєї відпустки і не повинен брати відпустку у ключові періоди спільного проекту, який він/вона контролює (наприклад, на етапі оцінювання).

Після призначення ККП має організувати початкове обговорення координаторами проекту електронною поштою, а також призначити дату проведення початкової наради КП ІКРТ (контрольний перелік запитань для порядку денного початкової наради КП зі спільного випробування ІКРТ наведений у Додатку ІІ).

Хоча строки кожного проекту певною мірою варіюються, ККП зобов'язаний забезпечити дотримання основних строків, установлених ІКРТ.

ККП зобов'язаний перевірити, щоб керівник досліджень ринку включив список міжнародних брендів ІКРТ у базу даних проектів ІКРТ.

ККП повинен забезпечити, щоб у належні терміни у базі даних проектів ІКРТ була присутня наступна інформація:

У зоні «Пошук проектів»:

 • попередній і остаточний варіанти програми спільного випробування ІКРТ;
 • електронні таблиці розподілу витрат;
 • основні строки проекту;
 • протокол початкової наради КП;

У зоні «Тестування»:

 • звіт про оцінку й відповідна таблиця;
 • звіт лабораторії, якщо він є в електронній формі;
 • протокол оціночної наради.

Підсумковий звіт важливих коментарів і відгуків виробників до контрольних аркушів даних. Він складається по мірі надходження коментарів, при цьому зведена таблиця коригується за потреби.

Якщо ККП виявляє у базі даних ІКРТ невірну інформацію, він зобов'язаний забезпечити її оновлення шляхом інформування відповідної особи у своїй організації або Секретаріату ІКРТ.

5.3 . Конфіденційність інформації про спільне випробування

ККП повинен забезпечити, щоб уся діяльність із спільного випробування ІКРТ вважалася конфіденційною, а партнери знали, що наступні документи не повинні продаватися або надаватися третім особам:

Графіки проектів ІКРТ

 • Переліки брендів;
 • звіти лабораторій (при цьому витяги можуть бути використані для цілей перевірки даних, за умови, що бренди інших виробників і назву лабораторії визначити неможливо);
 • звіти про оцінку;
 • протоколи нарад.

Через причини безпеки не дозволяється надсилати документи з високим ступенем конфіденційності, такі як звіти лабораторій та звіти про оцінку, колегам електронною поштою. Ці документи треба завантажувати у захищену зону «Тестування» бази даних ІКРТ і вивантажувати з неї.

5.4 . Обов'язки керівника досліджень ринку ІКРТ (КДР)

Керівник досліджень ринку відповідає за успішну координацію досліджень ринку в рамках спільного випробування ІКРТ. КДР є ключовою фігурою в остаточному визначенні загального обсягу спільного випробування ІКРТ і відповідного переліку міжнародних брендів. Він чи вона також організує доставку зразків для випробування у лабораторію.

КДР повинен тісно співпрацювати з ККП і дослідниками ринку організацій, які беруть участь у спільному випробуванні.

Мета координації досліджень ринку полягає у досягненні максимального збігу брендів із одночасним задоволенням потреби кожного партнера у справедливому представництві національних брендів.

КДР відповідає за організацію обговорення обсягу досліджень, установлення контактів із партнерами по проекту та одержання від них інформації. Після цього КДР порівнює відповіді та намагається визначити загальний обсяг досліджень. Для цього можуть знадобитися переговори з різними партнерами і узгодження з ККП.

Обмін інформацією про можливий обсяг запланованого спільного випробування повинен починатися якомога раніше.

КДР остаточно визначає загальний обсяг у зоні «Дослідження ринку» проекту спільного випробування у базі даних ІКРТ. Після цього КДР розсилає всім партнерам шаблон переліку національних брендів. У цьому шаблоні слід зазначити, які характеристики вважаються важливими; він допоможе національним ДР скласти свої анкети та запитання щодо досліджень ринку.

Потім КДР складає об'єднаний перелік міжнародних брендів і проводить переговори з усіма партнерами для досягнення максимально кращого збігу брендів. КДР має знати, що всі важливі питання й рішення щодо переліку брендів повинні узгоджуватися ККП.

КДР може бути присутнім на певній частині початкової наради КП із спільного випробування для підтвердження обсягу та вибору брендів з організаціями-учасницями. Будь-які відмінності між основними строками у базі даних проектів ІКРТ та плановими строками досліджень ринку, встановленими організаціями-партнерами, повинні доводитися до відома ККП і менеджера з планування.

КДР повинен зазначити, хто має купувати кожну модель, і організувати доставку зразків у лабораторію. Кодування зразків також є обов'язком КДР.

5.5 . Обов'язки національних координаторів проекту та дослідників ринку

Національні КП і дослідники ринку повинні забезпечити дотримання основних строків спільного випробування і своєчасну готовність усієї потрібної національної інформації.

Національні КП повинні також відповідати на запити ККП ІКРТ якомога скоріше – у будь-якому випадку не пізніше, ніж через 5 робочих днів після одержання запиту. Якщо відповіді немає, ККП прийматиме рішення на основі наявної інформації.

Усі національні КП повинні інформувати ККП про терміни своєї відпустки.

6. СПІЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ В ІКРТ

КДР має знати, що всі важливі питання й рішення щодо переліку брендів повинні узгоджуватися ККП.

6.1 . Обговорення обсягу

Керівник досліджень ринку ініціює обговорення обсягу через зону «Дослідження ринку» бази даних проектів ІКРТ. Дослідники ринку з організацій-партнерів вводять висновки концептуальної наради та обговорень щодо досліджень ринку в цей документ, який потім використовується як дискусійний інструмент для узгодження остаточного обсягу.

6.2 . Дослідження ринку за порядком денним початкової наради КП ІКРТ

Керівник досліджень ринку може бути присутнім на частині початкової наради КП із спільного випробування ІКРТ, і частину порядку денного слід присвятити обговоренню вибору обсягу та брендів.

6.3 . Основні строки досліджень ринку

Дослідники ринку, які працюють на проектах спільних випробувань ІКРТ, мають бути поінформовані своїми КП про основні строки, зазначені у базі даних проектів ІКРТ. Будь-які відмінності між цими строками та плановими строками досліджень ринку, встановленими власними організаціями цих дослідників, повинні якомога швидше доводитися до відома ККП і менеджера з планування.

6.4 . Переліки національних і міжнародних брендів

Переліки національних брендів повинні бути готові та завантажені у зону «Дослідження ринку» бази даних до дати, вказаної у базі даних проектів ІКРТ. Партнери по проекту повинні зазначити у своїх переліках національних брендів свої «перший» та «другий» пріоритети. КДР складає проект об'єднаного переліку брендів і вводить його у базу даних проектів ІКРТ.

Слід докласти всіх зусиль для досягнення максимального збігу брендів із одночасним задоволенням потреби кожного партнера у справедливому представництві національних брендів.

Усі дискусії та переговори щодо цього переліку повинні завершитися до дати готовності переліку міжнародних брендів, зазначеної у базі даних проектів ІКРТ.

6.5 . Зразки для спільних випробувань ІКРТ

6.5.1 . Вибір продукції для тестування

Вибір продукції для спільного випробування повинен забезпечити обґрунтовану репрезентативність того, що є на ринку на час публікації. Охоплення брендів повинно бути таким, щоб були присутні лідируючі бренди та менші бренди, які можуть мати особливі характеристики, що становлять інтерес.

З цього правила будуть винятки, наприклад, коли тестування має бути орієнтовано на конкретний сектор ринку або на конкретний аспект певної продукції, наприклад, на безпеку, або коли брендів і моделей надто багато, щоб їх включати, через практичні причини часу та вартості.

Слід докласти всіх зусиль для забезпечення того, щоб моделі, обрані для тестування, на час публікації ще були присутні на ринку.

Кожна організація повинна забезпечити документальну фіксацію причин вибору. Див. Додаток ІІ «Контрольний перелік запитань для порядку денного початкової наради КП зі спільного випробування ІКРТ».

6.5.2 . Кількість зразків

Виробник або постачальник зобов'язаний забезпечити, щоб усі зразки будь-якого виробу, який носить його торговельну марку, відповідали мінімальному стандарту якості та безпеки. Організації можуть розумно покладатися на результати випробувань будь-якого одного виробу, обраного для порівняльного тестування. У цьому відношенні організація ставить себе у таке саме становище, що й звичайний споживач, який робить покупку.

Рекомендується, однак, в інтересах надання споживачам якомога повнішої інформації, щоб організації вживали запобіжних заходів для того, щоб зразки не були нерепрезентативними представниками продукції, яка пропонується для реалізації на ринку.

Це можна зробити різними методами, наприклад, шляхом перевірки, яка проводиться до випробування (див. розділ 9.7.3), та перевірки даних (див. розділ 11).

Якщо намір полягає у вивченні зразків на предмет постійності конкретних характеристик продукції, то необхідно визначити та випробувати певну кількість зразків.

Кожна організація повинна забезпечити документальну фіксацію рішень про відбір зразків. Див. Додаток ІІ «Контрольний перелік запитань для порядку денного початкової наради КП зі спільного випробування ІКРТ».

6.6 . Купівля зразків

Звичайний спосіб придбання зразків для спільних випробувань ІКРТ – купувати їх анонімно у підприємствах роздрібної торгівлі. Винятки з цього правила повинні узгоджуватися з КеКо.

За жодних обставин зразки для спільних випробувань ІКРТ не можуть прийматися безкоштовно від виробників або роздрібних торговців. Зразки також не повинні вибиратися або надаватися виробником або роздрібним торгівцем, якщо тільки на це немає згоди всіх партнерів, які публікують дані про цей зразок, і якщо результати випробування не перевіряються пізніше з використанням другого зразка з ринку.

У певних обставинах може бути необхідним, щоб партнери одержували зразки іншими методами, наприклад, шляхом вибирання зразків із запасів виробників. У цих обставинах застосовуються наступні загальні правила:

Партнери повинні:

 • заплатити за зразки;
 • повідомити іншим партнерам про те, як були одержані зразки;
 • переконати ККП і Секретаріат ІКРТ у тому, що було вжито належних запобіжних заходів для забезпечення того, щоб одержаний зразок не був нерепрезентативним;
 • забезпечити, щоб усім партнерам на їхню вимогу надавався аудиторський слід того, де був придбаний зразок.

Якщо необхідно придбати зразки у виробника, то їх треба вибрати довільно із запасів виробника. У цих обставинах зразок повинен вибиратися з прийнятної кількості, щоб уникнути одержання спеціально підготовлених зразків. Усі партнери повинні бути інформовані про те, як були одержані ці зразки.

6.7 . Кодування зразків

Кожний зразок, що використовується у програмі спільного випробування, повинен маркуватися розпізнавальним кодом відповідно до системи кодування зразків, яка діє у ІКРТ. Опис системи кодування наведений на веб-сайті ІКРТ.

6.8 . Доставка зразків у лабораторію

Остаточна дата прибуття зразків до лабораторії сигналізує про початок тестування. Слід уникати запізнення у доставці зразків.

Керівника слід якомога скоріше інформувати, якщо очікується запізнення у доставці зразків. Рішення про те, чи можуть випробуватися зразки, які надходять після погодженої дати доставки зразків у лабораторію, приймає ККП. Може статися так, щоб вони вважатимуться спізнілою партію, результати випробування якої будуть надані після офіційної дати готовності звіту лабораторії.

Будь-який спір щодо запізнення у прибутті зразків слід передавати на розгляд Секретаріату ІКРТ.

6.9 . Збереження зразків і розпорядження ними

Зразки повинні залишатися у лабораторії протягом щонайменш трьох місяців після публікації результатів контролюючою організацією, якщо не погоджено інше.

Відповідальність за збирання зразків лежить на кожній організації-учасниці. ККП повинен домовитися з учасниками про повернення їхніх зразків.

6.10 . Право власності на зразки

Зразки залишаються власністю організації-члена, яка придбала їх.

6.11 . Зразки для випробувань – контрольні випробування третіми особами

Зразки для випробувань у жодному разі не повинні продаватися чи віддаватися виробникам/третім особам для контрольних випробувань до остаточної публікації результатів партнерами з базової групи ІКРТ. Якщо пропонується, щоб зразки були повернені виробникові, то про це слід поінформувати всіх партнерів, які беруть участь у випробуванні, та переконатися в наявності поважної причини для цього. Крім того, виробник повинен підписати зобов'язання не використовувати ці зразки для оспорювання чи піддавання сумніву результатів випробування ІКРТ.

6.12 . Довідка про знищення

Лабораторія повинна надати довідку, заяву або лист про те, що зразки були знищені під час випробування.

7. ПОЧАТКОВЕ ОБГОВОРЕННЯ ТА НАРАДА КП ЩОДО СПІЛЬНОГО ВИПРОБУВАННЯ ІКРТ

ККП повинен організувати початкове обговорення між координаторами проекту електронною поштою щонайменш за 11 місяців до публікації. Обговорення повинно охоплювати наступні питання:

початкові думки про можливий обсяг;

 • програма випробування – чи існує програма випробування, чи потребує вона змін, чи є у партнерів якісь нові ідеї або особливі вимоги?
 • чи задоволені партнери існуючою лабораторією, чи необхідно організувати новий тендер?
 • чи були якісь проблеми з проведеними раніше випробуваннями, тобто з лабораторією або виробниками?
 • які уроки можна винести з проведених раніше випробувань?

ККП має також призначити дату початкової наради КП від організацій-учасниць для обговорення програми випробування, вибору лабораторій, кошторису та основних строків. Ця нарада повинна бути проведена мінімум за 10 тижнів до встановленої дати доставки зразків у лабораторію. Якщо всі КП вирішать, що нарада не потрібна, то ККП повинен довести це рішення до відома Секретаріату ІКРТ.

На зустрічі може бути присутній керівник досліджень ринку. З КДР узгоджуються обсяг проекту, критерії вибору брендів і основні строки, пов'язані з дослідженнями ринку.

ККП зобов'язаний забезпечити, щоб основні рішення, прийняті на нараді, протоколювалися, а протокол був доданий у базу даних проектів ІКРТ.

Контрольний перелік запитань для порядку денного початкової наради КП зі спільного випробування ІКРТ наведений у Додатку ІІ.

8. ПРОГРАМИ СПІЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ ІКРТ

Програма спільного випробування ІКРТ повинна була узгоджена з усіма партнерами, які беруть участь у цьому випробуванні.

Якщо яка-небудь організація вирішить включити, за власний рахунок, випробування з характеристики, не включеної іншими партнерами, то причини цього рішення повинні бути обґрунтовані та задокументовані у протоколі початкової наради КП. Додаткові випробування не повинні призвести до значних відмінностей у остаточних рейтингах в опублікованих звітах, збільшити час випробування або перешкодити його нормальному ходу. Якщо відмінності все ж виникли, то це питання слід довести до відома Секретаріату ІКРТ, який порушить його у КеКо, якщо в цьому буде потреба.

Методи випробувань, які застосовуються при порівняльному тестуванні, повинні давати відтворювані результати принаймні у ступеню, необхідному для одержання повторюваного порядку ранжирування випробуваних зразків.

Для характеристик, які можна оцінити лише суб'єктивно, використовувані методи можуть включати експертну оцінку, оцінку споживчими панелями (випробування, яке проводить замовник), опитування споживачі. Де доречно, такі опитування та оцінки повинні проводитися відповідно до прийнятої статистичної практики, а результати мають подаватися так, щоб була очевидною практична значущість висновків.

9. ЛАБОРАТОРІЇ ДЛЯ СПІЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ ІКРТ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ

9.1 . Вибір лабораторії

При виборі лабораторії для проекту зі спільного випробування ККП повинен консультуватися з КП усіх організацій-учасниць. ККП повинен також забезпечити, щоб вибрана лабораторія була компетентною та здатною працювати незалежно від виробників і мала потрібну потужність для випробування тієї кількості зразків, яка передбачена спільним випробуванням.

9.2 . Пропозиції лабораторій

ККП повинен отримати, як правило, пропозиції щонайменш від трьох лабораторій. Будь-яке порівняння пропозицій повинно проводитися на основі однієї і тієї ж програми випробування.

ККП повинен запропонувати лабораторіям, які беруть участь у тендері на базове випробування ІКРТ, надіслати свої пропозиції до Секретаріату ІКРТ. Після одержання всіх пропозицій Секретаріат надсилає їх ККП для докладного аналізу.

Офіційний тендер ІКРТ повинен організовуватися щонайменш один раз на три роки.

9.3. Критерії вибору лабораторії

Скорочення витрат, яке є результатом колективних випробувань, - важлива мета ІКРТ, але витрати є лише одним із цілого ряду важливих факторів, які треба враховувати при порівняння пропозицій лабораторій. Лише тоді, коли різниця у цінах на випробування перевищує 15%, її можна вважати пріоритетною (припускаючи рівність інших умов). Не завжди треба вибирати найдешевшу пропозицію, тому що такі фактори, як якість випробувань, цілісність, точність, досвід і надійність, потужність і місце знаходження, можуть переважати різницю в цінах.

Рекомендується звернутися до бази даних лабораторій ІКРТ, яка розташована на веб-сайті ІКРТ.

Якщо між КП є незгода щодо вибору лабораторії, ККП повинен сповістити Секретаріат ІКРТ, який за потреби порушить це питання у КеКо.

9.4 . Контракт ІКРТ з лабораторією. Стандартні умови випробувань

Контракт ІКРТ з лабораторією та Стандартні умови випробувань, які використовуються при призначенні лабораторії для проведення спільного випробування, наведені у Додатку ІІІ та у базі даних ІКРТ.

Проект контракту слід надіслати до Секретаріату ІКРТ, який направить екземпляр, підписаний генеральним директором ІКРТ, до лабораторії.

9.5 . Довгострокові контракти

Контракти з лабораторіями тривалістю більше одного року можуть укладатися на базові проекти ІКРТ.

Для оформлення (або продовження) довгострокового контракту контролююча організація повинна одержати письмове підтвердження наміру всіх інших партнерів приєднатися до нього.

Остаточне рішення щодо довгострокового контракту повинно ухвалюватися КеКо.

Після узгодження довгострокового контракту кожний партнер ІКРТ буде зобов'язаний брати участь у проекті на умовах, погоджених у довгостроковому контракті. Будь-який партнер, бажаючий вийти зі спільного випробування після узгодження довгострокового контракту, повинен одержати санкцію КеКо.

Довгострокові контракти повинні включати положення, яке чітко обумовлює, що звіти лабораторій повинні подаватися в узгоджені терміни. Якщо звіт лабораторії подано зі спізненням через затримки з вини лабораторії, то контракт на подальшу роботу припиняє бути обов'язковим для партнерів і (або) застосовуються штрафні санкції. Таке саме правило діє для якості роботи, виконаної лабораторією.

9.6 . Стосунки з лабораторіями

Представницькі заходи чи гостинність будь-якого виду жодним чином не повинні компрометувати позицію ІКРТ. Нікому не дозволяється приймати від лабораторій будь-які дарунки чи винагороди в будь-якій формі. Може бути прийнятною гостинність у масштабі, доречному для конкретного випадку (наприклад, напої, обід або вечеря). З цього правила існує один виняток: невеликі епізодичні подарунки, такі як щоденник, календар або пляшка вина (різдвяні подарунки).

9.7 . ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ, ВСТАНОВЛЕНИЙ ІКРТ

9.7.1 . Стандартні умови ІКРТ

У Стандартних умовах ІКРТ окреслені процедури, перевірки та захисні заходи, які мають існувати у лабораторії, якій доручено проведення спільного випробування ІКРТ.

9.7.2 . Політика щодо повторних випробувань і небезпечної продукції

Якщо зразки показують негативні результати на важливих випробуваннях, особливо на випробуваннях із безпеки, то може знадобитися випробування інших зразків, щоб підтвердити негативний результат.

Більшість таких ситуацій можна врегульовувати в рамках процесу перевірки/верифікації даних. У виняткових обставинах, де результати показують, що продукт є небезпечним і може піддати споживачів неприйнятному ризику, слід якомога скоріше сповістити виробників або відповідні органи влади. Це необхідно для того, щоб можна було вжити відповідних заходів для вилучення цього продукту з магазинів, попередити споживачів або внести зміни у виробництво.

9.7.3 . Перевірка до випробування

У деяких обставинах може бути потрібно до початку випробування запитати у виробників певні технічні характеристики продукції, наприклад, споживання електроенергії та води, якість миючого засобу, який має використовуватися у випробуванні, тощо. Це необхідно для забезпечення репрезентативності зразка. Якщо цей метод має застосовуватися у спільному випробуванні, то дана процедура повинна бути описана у проекті програми випробування і обговорена на початковій нараді КП ІКРТ.

9.7.4 . Хід виконання проекту

ККП повинен регулярно відвідувати лабораторію для перевірки ходу виконання проекту або підтримувати з нею постійний контакт.

Про будь-які проблеми з програмою випробування або строками, зміни у випробовуваних моделях, відмови зразків та інша важливі факти лабораторія повинна негайно повідомляти ККП, який у свою чергу повинен інформувати всіх зацікавлених учасників.

ККП повинен також якомога швидше інформувати всіх партнерів і Секретаріат ІКРТ про будь-яке відхилення від узгоджених основних строків та про інші важливі зміни.

9.7.5 . Звіт лабораторії

Звіт лабораторії (англійською мовою), який містить результати випробування всіх зразків, повинен бути розісланий усім учасникам у найкоротший термін після закінчення випробувань.

Докладніша інформація про зміст і оформлення звіту лабораторії наведена у Додатку ІІІ «Стандартні умови випробувань».

Вимоги до фотографічних документів ІКРТ наведені у Додатку IV .

10. ЗВІТ ІКРТ ПРО ОЦІНКУ ТА ОЦІНОЧНА НАРАДА

10.1 . Оцінювання та публікація результатів

Слід провести спільне оцінювання результатів випробування й докласти всіх зусиль для уникнення в опублікованих звітах суперечностей, які можуть бути наслідком тлумачення. Деталі остаточних оціночних шкал, вагових коефіцієнтів, остаточних рейтингів та ціннісних суджень не повинні надаватися третім особам до публікації.

10.2 . Оціночний шаблон ІКРТ

Для всіх спільних випробувань ІКРТ повинен застосовуватися оціночний шаблон ІКРТ. Шаблон із інструкціями про його використання наведений на веб-сайті ІКРТ.

10.3 . Звіт про оцінку

Не пізніше ніж через два тижні після одержання звіту лабораторії керівник проекту повинен підготувати й розіслати звіт про оцінку та підтвердити дату оціночної наради.

Звіт про оцінку повинен бути оформлений англійською мовою та охоплювати всі зразки, надані для програми випробувань усіма організаціями-учасницями. Він повинен містити всю інформацію, потрібну для перетворення даних випробування у таблицю для проекту звіту для публікації. Звіт про оцінку повинен також включати коротке пояснення всіх критеріїв випробування, у тому числі опис того, як проводилося випробування і чому певні товари були класифіковані як хороші чи погані.

Вагові/оціночні шкали та обмежуючі фактори повинні бути тими, які обговорювалися на початковій нараді КП із спільного випробування ІКРТ. Будь-яке відхилення від узгоджених шкал/факторів має бути чітко зазначено з поясненням причин відхилення.

Формат звіту про оцінку повинен включати наступні елементи:

Обсяг і перелік міжнародних брендів

Цей розділ повинен включати визначення обсягу та перелік міжнародних брендів із зазначенням брендів, опублікованих кожною організацією.

Програма випробування

У цьому розділі підсумовано, які випробувані параметри оцінюються, й наведено посилання на остаточну програму випробування. Має бути наведений перелік змін у чинній програмі випробування порівняно з попередньою.

Додаткові коментарі та примітки

Тут підсумовуються інші важливі питання й зауваження, обговорені на оціночній нараді.

Якщо партнер провів додаткові випробування за власний рахунок і одержав значущі результати, ці результати повинні бути обговорені з усіма партнерами-учасниками.

Оцінка

Розбивка по вагових показниках кожного випробуваного параметру, який впливає на загальний рейтинг. Сюди також включаються обмежуючі фактори та інші враховані міркування. Треба навести пояснення значення рейтингів і основні характеристики й результати по кожній протестованій моделі.

10. 4. Оціночна нарада

Оціночна нарада повинна проводитися у лабораторії, і КП повинні мати доступ до випробуваних зразків.

На цій нараді КП обговорюють звіт лабораторії, звіт про оцінку, остаточні рейтинги, процедуру перевірки/верифікації даних та приходять до твердих висновків.

Будь-які важливі відмінності в оціночних/остаточних рейтингах або проблеми, що випливають із результатів випробувань, повинні протоколюватися й доводитися до відома Секретаріату ІКРТ, який за потреби порушує це питання у КеКо.

ККП повинен розмістити протокол оціночної наради у зоні «Тестування» бази даних ІКРТ.

10.5 . Виправлений звіт про оцінку

Виправлений звіт про оцінку та протокол оціночної наради повинні бути оприлюднені не пізніше, ніж через 1 тиждень після наради, й розміщені у зоні «Тестування» бази даних ІКРТ.

11. ПЕРЕВІРКА ДАНИХ ПРИ СПІЛЬНОМУ ВИПРОБУВАННІ ІКРТ

11.1 . Конфіденційність результатів випробування

Інформування виробників або постачальників про результати випробувань їхньої продукції та запрошення подавати коментарі перед публікацією – це один із практичних способів перевірки результатів випробувань. При цьому, однак, організації не зобов'язані це робити, тому слід ретельно контролювати розповсюдження інформації щодо результатів випробувань (у тому числі проектів звітів) до публікації, щоб запобігти упередженості та захистити персонал від неправомірного тиску з боку зацікавлених сторін. Технічні експерти та інші співробітники, чиї коментарі або рекомендації запитуються, повинні зобов'язатися робити це конфіденційно.

11.2 . Перевірка результатів

Щоб забезпечити репрезентативність результатів випробування, актуальність і своєчасність публікованої інформації, партнери повинні вжити належних заходів для перевірки інформації. Вони повинні вирішити, які методи перевірки підходять для продукції, яка проходить тестування, для методів випробування і загальних обставин публікації.

Методи перевірки включають:

Інформування виробників про об'єктивні результати випробувань їхньої продукції та одержання від них коментарів за допомогою контрольних аркушів даних. Об'єктивні результати випробувань – це результати, які виробники можуть перевірити самостійно. Результати суб'єктивних тестів зазвичай надсилаються тільки в тому випадку, якщо вони викривають якийсь аспект недоліку, щодо якого можна обґрунтовано очікувати від виробника корисних коментарів.

 • Надання проектів звітів технічним експертам для одержання від них коментарів до публікації.
 • Порівняння результатів випробувань із іншими аналогічними опублікованими звітами.
 • Звіряння результатів з опублікованими даними виробників, якщо вони є.

11.3 . Контрольні аркуші даних (КАД)

Контрольні аркуші даних (КАД) повинні розсилатися для всіх спільних випробувань ІКРТ.

На початковій нараді КП ККП повинен обговорити з партнерами зміст основних КАД.

Основні КАД повинні містити всю відповідну об'єктивну інформацію, яка використовуватиметься при оцінюванні.

Основні КАД повинні складатися централізовано ККП або лабораторією, а копії – розсилатися всім партнерам, щоб вони могли додати національні запитання і розповсюдити ці КАД у національному масштабі.

11.3.1 . Інформація, що міститься у КАД

КАД повинні містити:

 • лише об'єктивну інформацію;
 • всі відповідні дані, які використовуватимуться у публікації, разом із достатньою інформацією для того, щоб виробники/дистриб'ютори могли перевірити результати;
 • вказівку на те, що було проведено спільне випробування, наприклад, «Ці результати одержані при спільному випробуванні в рамках «Інтернешнл Консьюмер Рісерч енд Тестінг» (ІКРТ»).

КАД не повинні містити :

 • судження (крім як із питань безпеки);
 • серійні номери;
 • пряму інформацію про іншу продукцію, яка проходить випробування;
 • позначення лабораторії.

11.3.2 . Зовнішній вигляд і форма КАД

КАД повинні мати чітку форму, в якій зберігається такий самий порядок, що й у програмі випробувань.

Сторінки повинні бути пронумеровані, датовані та позначені кодом зразка.

11.3.3 . Національна інформація у КАД

КАД повинні також містити наступні типові розділи:

 • назва та адреса виробника, імпортера та (або) постачальника;
 • торговельна марка виробу та номер моделі;
 • запитання щодо того, чи не змінювалася модель за останні Х місяців;
 • аналогічні моделі;
 • дані про гарантійний термін та умови гарантії;
 • дані про інструкції для користувача та приладдя;
 • особливі специфікації або клейма прийомки;
 • схожі риси брендів і наявність в інших країнах.

11.3.4 . Кому розсилаються КАД

Як правило, контрольні аркуші даних розсилаються на національному рівні, якщо тільки не прийнято рішення про централізовану координацію перевірки даних силами ККП. Це рішення необхідно прийняти на початковій нараді КП із спільного випробування ІКРТ і зафіксувати у протоколі.

Необхідно вжити запобіжних заходів для того, щоб уникнути направлення суперечливої інформації виробникам.

11.3.5 . Строки розсилки КАД

КАД повинні бути розіслані максимум до дати готовності звіту лабораторії (це означає, що лабораторії треба дати вказівку скласти їх до випуску остаточного звіту).

Виробникам треба надати 10 робочих днів на відповідь при спільних випробуваннях за стандартною процедурою і 5 робочих днів – при спільних випробуваннях за прискореною процедурою.

11.3.6 . Відповіді виробників на КАД

Будь-який партнер, котрий отримав важливу інформацію стосовно результатів випробувань від виробника на національному рівні, повинен негайно сповістити ККП.

ККП повинен скласти зведену таблицю всіх важливих коментарів і відгуків та розмістити її у зоні «Тестування» бази даних ІКРТ. Це треба робити по мірі одержання коментарів, і зведена таблиця при необхідності повинна коригуватися.

12. ПУБЛІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СПІЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ ІКРТ

12.1 . Проекти звітів – перевірка рейтингів і рекомендації

Партнери повинні повідомити ККП, якщо рейтинги чи рекомендації, викладені в їхньому проекті звіту, відхиляються від загальної оцінки. Відхилення мають бути роз'яснені контролюючому координатору, який інформує Секретаріат ІКРТ про будь-які проблеми. Секретаріат ІКРТ при необхідності порушує це питання у КеКо.

12.2 . Публікація

Для більшості спільних випробувань застосовуються дати, до яких оприлюднення результатів заборонено (винятки зазначені у розділах 2.2.2 і 2.2.3). У випадках чинності таких строків жоден партнер не може публікувати результати, поки це не зробить контролююча організація, якщо тільки це не погоджено із ККП. ККП повинен проконсультуватися з усіма партнерами для забезпечення відсутності заперечень щодо передчасної публікації.

12.3 . Проблеми після публікації

Будь-які складнощі, що виникають після публікації, повинні доводитися до відома ККП, який має інформувати всіх учасників, яких може стосуватися дана проблема.

12.4 . Відстрочена публікація та передрук

Якщо організація-член приєднується до випробування на пізнішому етапі, вона все одно повинна додержуватися відповідних керівних принципів та інформувати керівника випробувань про моделі, дані щодо яких вона має намір публікувати.

12.5 . Передрук звітів про спільні випробування третіми особами

Хоча резюме звітів можуть використовуватися для преси та зв'язків із громадськістю, запити на передрук третіми особами повинні надсилатися всім партнерам і Секретаріату ІКРТ, і для задоволення цих запитів потрібна згода партнерів і Секретаріату.

Використання результатів порівняльного тестування третіми особами повинно дозволятися лише в тому випадку, якщо це не викривлює змісту чи об'єктивності звіту. Наприклад, цитування результатів для одного бренду чи довільного набору брендів у відриві від контексту основного звіту зазвичай вводить в оману, тому цьому слід активно запобігати.

13. РОЗПОДІЛ ВИТРАТ І ВИСТАВЛЕННЯ РАХУНКІВ ПРИ СПІЛЬНИХ ВИПРОБУВАННЯХ ІКРТ

Керівні принципи розподілу витрат поширюються на всі спільні випробування ІКРТ. Шаблон розподілу витрат, який треба використовувати, наведений у базі даних ІКРТ.

13 .1. Участь у витратах

Участь у витратах розраховується на основі показників накладу.

Для організацій-членів ІКРТ з накладом понад 150 тис. екз. частка у витратах на спільні випробування на одну модель розраховується пропорційно накладу їхнього головного журналу.

Організації-члени ІКРТ з накладом менше 150 тис. екз. сплачують фіксовану частку витрат на спільні випробування. За цей внесок вони одержують право публікувати результати випробування такої кількості моделей, яку вони вважають за потрібне.

Організації-члени ІКРТ з накладом менше 150 тис. екз. можуть вирішити брати повну участь у витратах на спільні випробування; у такому випадку вони надають зразки, і їхня частка у витратах на спільні випробування на одну модель розраховується пропорційно накладу їхнього головного журналу.

Секретаріат ІКРТ збирає інформацію про показники накладу один раз на рік. Ці цифри повинні включати всю передплату на головний журнал плюс середній обсяг продажів через роздрібну мережу (кіоски та інші торгові точки). Потім ці цифри використовуються для розбивки витрат на спільні випробування на наступний рік. Найсвіжіші дані про показники накладу та винятки наводяться у базі даних ІКРТ.

13.2 . Рівні участі у постійних витратах

Передбачено кілька рівнів участі у постійних витратах залежно від того, скільки передплатників мають малі організації.

Різні рівні та обсяг постійних витрат визначає Правління. Точний обсяг постійних витрат для кожної організації зазначається у документі «Показники накладу», який наведено у базі даних ІКРТ.

Якщо організація, що сплачує внесок у формі постійних витрат, надає моделі для випробування, то до цих моделей, крім правил визначення постійних витрат, застосовуються звичайні правила розподілу витрат, якщо тільки ця організація не вирішить брати повну участь у випробуванні.

13.3. Організації ІКРТ, яким дозволено публікувати результати спільних випробувань безкоштовно

Секретаріат ІКРТ може на свій розсуд дозволити кандидатам у члени та організаціям категорії С з кількістю членів менше 20 тис. користуватися випробуваннями ІКРТ безкоштовно протягом певного періоду, але максимальна кількість таких випробувань має становити 10 на рік.

До перевидань, опублікованих протягом 6 місяців після публікації контролюючою організацією, застосовуються звичайні правила розподілу витрат.

Передрук результатів випробувань пізніше, ніж через 6 місяців після публікації контролюючою організацією, звичайно здійснюється безкоштовно, і при цьому партнерам не слід очікувати одержання більш ніж мінімальної інформації (наприклад, звіту в друкованому журналі контролюючої організації, звіту про оцінку та компакт-диску з цифровими фотографіями всіх моделей). Якщо до контролюючої організації звертаються за додатковою інформацією, це може спричинити певні витрати, тому це питання необхідно обговорити з Секретаріатом ІКРТ.

До проектів безперервних випробувань і випробувань партій це правило «шести місяців» не застосовується.

Стислі анотації звітів ІКРТ можуть публікуватися будь-якою організацією-членом безкоштовно. Якщо анотація містить значний обсяг інформації про бренди, витрати необхідно обговорити з Секретаріатом ІКРТ.

13.4 . Додаткові випробування

Випробування, які не включені у програму спільних випробувань і проведення яких вимагає один партнер, оплачуються повністю цим партнером.

13.5 . Додаткові зразки

Якщо організація надає зразок бренду/моделі, про які будь-який інший партнер не повідомляє, то така організація зобов'язана повністю покрити витрати на придбання, транспортування та випробування цього зразку.

13.6 . Витрати на придбання зразків

Є три способи обліку вартості зразків:

 • Організація-ініціатор оплачує зразки, які вона включила у випробування, а кожний з інших учасників оплачує додаткові зразки, які він хоче включити.
 • Дві третини загальної вартості зразків додаються до загальних витрат на випробування, а потім розподіляються серед членів, які включають ці моделі у свої звіти. (Передбачається, що 1/3 вартості зразка покривається при перепродажу партнером, який придбав зразок.)
 • При випробуваннях, де зразки знищуються, вартість зразка додається до загальних витрат на випробування, а потім розподіляється серед членів, які включають ці моделі у свої звіти.

Питання про те, чи слід включати витрати на придбання зразків у калькуляцію витрат, має бути вирішено заздалегідь ККП шляхом консультацій із партнерами та зафіксовано у протоколі початкової наради КП.

13.7 . Рахунки лабораторій

Усі рахунки лабораторій при базових спільних випробуваннях повинні надсилатися безпосередньо до Секретаріату ІКРТ.

ІКРТ розбиває ці витрати плюс 5% рівномірно між учасниками-членами категорії А, а також надсилає копію рахунку лабораторії та довідки про відшкодування витрат, разом із рахунком на відшкодування витрат, членам категорії А та ККП.

ККП повинен поінформувати ІКРТ електронною поштою про те, що рахунок лабораторії належить до оплати й що рахунок про відшкодування витрат повинен бути оплачений протягом 14 днів.

Якщо контролююча організація оплачує рахунок лабораторії при спільному випробуванні, то копію цього рахунку треба надіслати до Секретаріату ІКРТ. Секретаріат, консультуючись із ККП, вирішує, чи корисно кредитувати контролюючу організацію та відшкодовувати витрати учасників проекту.

13.8 . Проектні витрати ІКРТ

До всіх рахунків лабораторій у проектах спільних випробувань ІКРТ з трьома та більше партнерами додається внесок у накладні витрати ІКРТ у розмірі 5%; це здійснюється до розподілу витрат.

13.9 . Прискорена розбивка

Рахунки лабораторії, одержані ІКРТ, спочатку розбиваються на рівні частини між організаціями-членами категорії А, які беруть участь у проекті. Після того, як ці організації заплатили ІКРТ, ІКРТ платить лабораторії. Рахунки ІКРТ треба оплачувати протягом 14 днів, щоб уникнути затримок у оплаті рахунків лабораторії. В підсумкових таблицях розподілу витрат враховуватимуться ці початкові платежі.

13.10 . Графік розподілу витрат ІКРТ

Строк

Захід

ІКРТ

ККП

Члени

Якомога скоріше

Основна інформація про базу даних ІКРТ

ІКРТ

ККП

КП

Якомога скоріше

Організації, що мають намір приєднатися, повинні повідомити ІКРТ та ККП через форму підтвердження участі або зазначити це у базі даних.

 

ККП

 

Перелік міжнародних брендів+14 днів

ККП заповнює електронну таблицю розподілу витрат наявною інформацією та додає її до бази даних ІКРТ під назвою ICRT Project No Project Name CS Estimate («Номер проекту ІКРТ Назва проекту Оцінка РЗ»)

 

ККП

 

До доставки зразків у лабораторію

ККП розсилає контракт із ІКРТ (або контракт на спільні роботи ), надсилаючи копію до ІКРТ. У контракті міститься вказівка лабораторії надіслати звіт ККП, а рахунки – ІКРТ. Крім того, лабораторія повинна зазначити номери проектів ІКРТ.

 

ККП

 

Виставлення рахунків

Лабораторія надсилає рахунок (рахунки) до ІКРТ.

ККП повинен інформувати ІКРТ електронною поштою про те, що рахунок лабораторії належить до оплати.

ІКРТ розбиває рахунок (плюс 5%) між учасниками категорії А відповідно до кількості зразків, які вони розраховують публікувати. ІКРТ надсилає копію рахунку лабораторії, довідку про відшкодування витрат, разом із рахунком на відшкодування витрат, учасникам-членам категорії А та ККП.

 

 

 

ІКРТ

 

ККП

 

Дата рахунку ІКРТ + 14 днів

Рахунки ІКРТ на відшкодування витрат повинні бути оплачені протягом 14 днів, щоб у ІКРТ були кошти на оплату рахунку лабораторії. Якщо є сумніви щодо рахунку, їх треба повідомити ІКРТ, але це не повинно затримувати оплату. Якщо доречно, ІКРТ залучає кредит після отримання платежу.

 

ККП

КП

Рахунок лабораторії

ІКРТ оплачує рахунок лабораторії в узгоджені строки.

ІКРТ

 

 

Дата публікації ККП

ІКРТ оновлює попередню електронну таблицю розподілу витрат даними про участь із постійними витратами та надсилає її ККП для розрахунку фактичної вартості зразків та оновлення даними ККП про зразки та публікації організацій. ККП повертає виправлену електронну таблицю до ІКРТ у наступний термін: дата публікації ККП + 30 днів.

ІКРТ записує оновлену версію до бази даних під назвою ICRT Project No Project Name CS Publication . xls («Номер проекту ІКРТ Назва проекту Публікація РЗ. xls »).

 

ККП

 

Дата публікації ККП + 30 днів

ІКРТ надсилає учасникам електронною поштою запит про перевірку електронної таблиці розподілу витрат та зазначення вартості зразків. Вважається, що учасники, які не відповіли протягом 30 днів, опублікували всі моделі й не понесли витрат на зразки.

ІКРТ

 

КП

Дата публікації ККП + 60 днів

ІКРТ розраховує остаточний розподіл витрат, ураховуючи всю інформацію, надану членами-учасниками. Остаточна електронна таблиця розподілу витрат буде додана до бази даних ІКРТ під назвою ICRT Project No Project Name CS Final . xls («Номер проекту ІКРТ Назва проекту Остаточний РЗ. xls »).

ІКРТ

 

КП

Дата публікації ККП + 90 днів

ІКРТ виставляє всім учасникам остаточні рахунки / кредитові авізо, враховуючи суми, раніше погашені учасникам.

ІКРТ

 

 

Щорічний перегляд

ІКРТ щорічно перевіряє спільні випробування, щоб урахувати значні поправки, наприклад, дані про участь у постійних витратах, раніше не враховану. На всі спільні випробування за даний період виставляється один рахунок / кредитове авізо.

ІКРТ

 

 

13.11. Електронна таблиця розподілу витрат ІКРТ

Найостанніший варіант електронної таблиці розподілу витрат розміщений на веб-сайті ІКРТ; він включає основні вказівки по роботі з таблицею.

Електронна таблиця розподілу витрат обчислює витрати, використовуючи дані про наклад, тому оцінки, основані на даних про наклад за попередні роки, потребуватимуть коригування. ІКРТ оновлює варіант Publication цієї електронної таблиці поточними даними про наклад

13.12. Безперервні випробування

Річна електронна таблиця розподілу витрат готується для безперервних випробувань після головної публікації кожного року.

Кожний партнер, який публікує дані про модель, повинен платити за цю модель лише один раз, незалежно від кількості випадків публікації даних про неї, але ці витрати також включатимуть усі витрати на оновлення для даної моделі (незалежно від того, чи публікує цей партнер будь-які оновлення).

Організації, які оплачують постійні витрати, вносять плату один раз на рік, і за цю суму їм дозволяється публікувати дані про всі моделі у будь-який час на їхній розсуд.

13.13 . Випробування партій

Виставлення рахунків за випробування партій здійснюється так само, як і для безперервних випробувань (один раз на рік).

Прискорена розбивка рахунків лабораторій охоплює лише відповідні організації для даної партії.

Електронні таблиці розподілу витрат мають готуватися й оформлятися на кожну партію, а учасники, які оплачують постійні витрати, вносять плату один раз на рік – як і з безперервними випробуваннями.

13.14 . Публікація лише в Інтернеті

Якщо результати випробувань не публікуються у журналі, а продаються споживачам або надаються їм безкоштовно, наприклад, лише через Інтернет, то організація оплачує це за звичайними правилами розподілу витрат (начебто вона опублікувала ці результати у своєму журналі).

Організаціям, які заплатили за публікації в журналах, дозволяється публікувати ці матеріали в Інтернеті безкоштовно.

13.15 . Транспортні витрати

Транспортні витрати, мито та будь-які інші витрати на придбання чи доставку зразків, покриваються організацією-членом, яка купує ці зразки (за винятком випадків, коли зразок купується для якоїсь іншої особи).

13.16 . Винятки / особливі процедури

Винятки з правил розподілу витрат можуть дозволятися в індивідуальному порядку. До запровадження такої процедури необхідно поінформувати Секретаріат ІКРТ, щоб він міг порушити це питання у КеКо та врахувати будь-які заперечення.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЕКТІВ ІКРТ

( в алфавітному порядку)

Аудіотехніка (наприклад, високоякісна тощо)

AUDIO

Автомобілі, а також мотоцикли та аксесуари

AUTO

Приладдя для дітей та іграшки

CHILD

Одяг і взуття

CLOTH

Комп'ютерна техніка

COMPU

Набори «зроби сам»

DIY

Побутові прилади (великі)

DOMLA

Побутові прилади (малі)

DOMS

Побутова хімічна продукція

DCHEM

Освіта та інформація

EDUC

Довкілля та забруднення

ENVIR

Обладнання і послуги для інвалідів

DISAB

Фінансові послуги

FINSE

Продукти харчування та напої

ALIM

Меблі та швейні вироби побутового призначення

FURTE

Садове обладнання та приладдя

GARD

Послуги з охорони здоров'я

HEALS

Опалювання, ізоляція, енергетика

ENERG

Дозвілля, спорт, відпочинок просто неба

LEIS

Інші побутові товари

OTHER

Засоби та предмети особистої гігієни

PERS

Фармацевтична та медична продукція

MEDIC

Фототовари (фотоапарати), оптична апаратура

PHOTO

Обстеження цін

PRICE

Комунальні послуги

PUBSE

Телекомунікаційна апаратура

TELCO

Туризм і подорожі

TOURS

Транспорт і дорожній рух

TRANS

Відеотехніка (наприклад, кабельне ТБ, відеомагнітофони)

VIDEO

Загальні фінанси

FINGE

Споживчий кредит, зокрема іпотеки

LOANS

Страхування життя та загальне страхування

INSUR

Юридичні проекти

LEGAL

Платежі, рахунки

BANK

Приватні послуги

PRIVS

Заощадження та інвестиції

SAVIN

Податкові питання та соціальне забезпечення

TAX

КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЧАТКОВОЇ НАРАДИ КП ЗІ СПІЛЬНОГО ВИПРОБУВАННЯ ІКРТ

Контролюючий координатор проекту повинен використовувати цей контрольний перелік для забезпечення того, щоб усі основні строки та рішення щодо спільного проекту були чітко задокументовані. Будь які проблеми чи конфлікти слід доводити до відома Секретаріату ІКРТ, який за потреби консультуватиметься з КеКо.

1. Участь

Чи зареєстрована кожна організація у базі даних проектів ІКРТ або чи надано їй письмове підтвердження участі? 

2. Дати публікації та готовності остаточного варіанта звіту

Підтвердьте з усіма учасниками кінцеві строки готовності їхніх остаточних звітів і дати публікації, після яких внесення змін є неможливим.

Чи вірогідні проблеми зі строками? 

3. Концепція проекту / вибір продукції / рішення щодо відбору зразків

Чи чітко кожна організація уявляє обсяг проекту? Чи роз'яснені та задокументовані рішення щодо вибору продукції та відбору зразків? (Див. розділ 6.) Чи є якісь конфліктні моменти або проблеми, питання про які треба порушувати у Секретаріаті ІКРТ? 

4. Придбання зразків

Чи необхідно будь-кому з партнерів одержати зразки інакше, ніж у звичайний спосіб? Якщо так, див. розділ 6.6. 

5. Вартість зразків

Як вартість зразків ураховуватиметься в аналізі остаточних витрат і виставленні рахунків? Чи слід включати їх у розбивку витрат і розподіляти серед партнерів, або ж кожна організація сама платитиме за власні зразки?

6. Програма випробування – вибір характеристик

Які характеристики продукції враховуватимуться у програмі випробувань (наприклад, продуктивність, безпека, зручність, вплив на довкілля)?

Чи розроблено випробування так, щоб акцентувати на конкретних аспектах?

Чи випущені деякі характеристики з програми випробування? Чи зафіксовані причини рішень з цих питань?

7. Методи випробування

Які джерела обраних методів випробування? Коли обираються, відхиляються чи модифікуються певні випробування, потрібно роз'яснити це, особливо якщо ці випробування раніше були включені.

8. Додаткові випробування / особливі вимоги

Чи потребує хтось із партнерів проведення додаткових випробувань? Яка для цього причина? Чи зазначені всі особливі редакторські вимоги, вимоги до фотографій тощо? Чи необхідні якісь перевірки до випробувань?

9. Вибір лабораторії

Чи організований тендер? Чи включені всі підхожі лабораторії?

10. Звіт лабораторії

Чи повідомлено лабораторії про те, що звіт лабораторії має бути оформлений англійською мовою?

Як треба подавати результати (тобто на диску, а також у письмовому вигляді)?

Чи є особливі вимоги щодо комп'ютерного формату тощо?

Скільки екземплярів звіту лабораторії та слайдів/фотографій потрібно? Контролюючий координатор повинен письмово повідомити лабораторії про ці рішення.

11. Контрольні аркуші даних

Необхідно прийняти рішення про те, що включатиметься в основні КАД.

12. Оцінювання

Початкове обговорення щодо того, які оціночні шкали, вагові коефіцієнти та обмежуючі фактори будуть використовуватися.

Чи пропонують якісь партнери в будь-який спосіб відхилитися від попередньої оцінки? Як і чому? Майте, будь ласка, на увазі, що Секретаріат ІКРТ повинен бути поінформований про такі випадки. 

13. Розбивка витрат

Коли буде готовий кошторис витрат? 

14. Протокол наради

Контролюючий координатор повинен вести протокол наради (або принаймні конспект погоджених питань і причин) і додати його у базу даних ІКРТ.

КОНТРАКТ ІЗ ЛАБОРАТОРІЄЮ

Цим контрактом ... [прізвище КООРДИНУЮЧОГО КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ] _____________________________, надалі – «ККП», який діє від імені «ІНТЕРНЕШНЛ КОНСЬЮМЕР РІСЕРЧ ЕНД ТЕСТІНГ» (ІКРТ), доручає ______________________________

[ НАЗВА ТА АДРЕСА ЛАБОРАТОРІЇ ] ____________________________ ________________ _ ,

надалі – «Лабораторія», проведення випробувальних робіт із [назва проекту] _____________, [номер проекту] _____________, згідно з викладеними нижче умовами:

I . Випробувальні дослідження та визначення виконуватимуться відповідно до програми випробувань, наведеної у Додатку.

II . Усі контакти щодо виконання цього контракту підтримуються з Координатором проекту.

III . ККП докладе зусиль для того, щоб доставити у Лабораторію зразки, призначені для випробування, максимум до ____.

IV . Лабораторія негайно повідомить ККП про одержання зразків, їхній стан і будь-які проблеми.

V . Якщо спізнення зразків або будь-яка зміна у переліку зразків може вплинути на спроможність Лабораторії виконати контракт, то ККП повинен бути негайно поінформований про це.

VI . Вартість випробувань становитиме ___________ за модель/зразок (без ПДВ).

Загальна кількість моделей/зразків становитиме близько ___________ .

VII . Звіт Лабораторії про випробування англійською мовою буде поданий ККП максимум до ____________ (дата).

Звіт Лабораторії повинен бути оформлений у______ (кількість) примірників.

VIII . Рахунок за проведення випробувальних робіт надсилається Секретаріату ІКРТ на адресу ICRT Secretariat , 30 Angel Gate , 326 City Road , London EC 1 V 2 PT , United Kingdom .

IX . Цей контракт регламентується національним законодавством, чинним у країні ККП.

X . Випробування проводитимуться відповідно до «Стандартних умов випробувань і досліджень», наведених у Додатку.

Прізвище Прізвище

Дата Дата

Стандартні умови випробувань

Дослідницька/випробувальна робота, яку доручає контролюючий координатор проекту від імені ІКРТ і яку виконує Лабораторія , слугуватиме основою для звітів або статей у споживчих журналах. Відповідно до цілей ІКРТ ці публікації спрямовані на те, щоб інформувати широкий загал про товари та послуги й надати рекомендації щодо їхнього придбання та використання.

1. Загальні принципи

1.1. Лабораторія проводитиме випробувальну роботу згідно з цими умовами та програмою випробування, доданою до цього контракту. Будь-які зміни у положеннях, яку тут містяться, повинні фіксуватися у письмовому вигляді.

1.2. Право власності на програму випробування

Програма випробування є власністю ІКРТ і може використовуватися лише по відношенню до цього дослідження.

1.3. Право на використання результатів випробування

Результати випробування є власністю ІКРТ. Члени ІКРТ мають право публікувати результати випробування й надавати цю інформацію третім особам. Лабораторії не дозволяється публікувати результати випробувань або надавати їх третім особам без письмового дозволу контролюючого координатора проекту.

1.4. Конфіденційність

Лабораторія повинна зберігати конфіденційність усіх питань, пов'язаних із випробуваннями та звітністю, навіть після виконання контракту. Це положення охоплює всі аспекти відносин між сторонами. Це зобов'язання включає, зокрема, умову про ненадання будь-якої інформації, в усній чи письмовій формі, виробникам, іншим зацікавленим третім особам або пресі/ЗМІ. Запити третіх осіб мають передаватися контролюючому координатору проекту.

Приклади (не розраховані на обмеження чинності вищенаведеного) того, конфіденційність чого повинна зберігати Лабораторія, наведені нижче:

 1. факт одержання доручення ІКРТ на виконання цієї або будь-якої іншої роботи;
 2. продукція, яка проходить випробування;
 3. методи випробування;
 4. результати випробування;
 5. зміст звіту про випробування;
 6. зміст проектів звітів, які з'являтимуться у публікаціях;
 7. характер і причини будь-яких виправлень у звітах про оцінку чи проектах звітів.

ІКРТ зберігатиме конфіденційність щодо назви Лабораторії по відношенню до будь-якого конкретного випробувального проекту.

Якщо через міркування безпеки Лабораторія зобов'язана на законних підставах надати інформацію національним органам влади, вона повинна заздалегідь (але не пізніше, ніж одночасно з цим) повідомити про це підрядній організації.

1.5. Авторське право

Авторське право на всі звіти про випробування, складені Лабораторією в рамках цього контракту, належить ІКРТ.

1.6. Наклеп

Цим Лабораторія гарантує ІКРТ, що жоден звіт, поданий ІКРТ за умовами цього контракту, не містить нічого, що в будь-який спосіб є порушенням існуючого авторського права, і нічого, що становить наклеп або дискредитацію; що всі твердження, які містяться тут стосовно фактів, є правильними; що Лабораторія відшкодує ІКРТ будь-які збитки, шкоду або втрати (в тому числі всі понесені судові витрати) та всі витрати на компенсації та платежі, здійснені ІКРТ внаслідок будь-якого порушення цієї гарантії, яка випливає для ІКРТ за умовами цього контракту.

1.7. Конфлікт інтересів

Велику значущість має умова про те, що ІКРТ повинна мати можливість продемонструвати повну неупередженість своїх випробувань і процедур. Через цю причину Лабораторія повинна повідомити ІКРТ до підписання контракту про те, чи існує можливий конфлікт інтересів у зобов'язанні щодо проведенні робіт для ІКРТ (наприклад, регулярні справи з виробником, чию продукцію ІКРТ надає для випробувань, нещодавнє доручення від таких виробників або наявність спільного права власності/директорів/службовців із будь-яким таким виробником).

1.8. Передача контракту

Лабораторія не передаватиме цей контракт або будь-яку його частину і не передовірятиме будь-яку роботу, яка їй доручена, без попередньої письмової згоди контролюючого координатора проекту ІКРТ.

1.9. Строки

Час грає істотну роль у проведенні випробувань і в підготовці звітів про випробування. У ході випробувань ІКРТ працює згідно з граничними строками публікації. Про будь-яку очікувану затримку Лабораторія повинна негайно повідомляти контролюючому координатору проектів, докладаючи пояснення й зазначаючи новий строк виконання.

2. Програма випробування і порядок проведення випробувальних робіт

2.1. Програма випробування

ІКРТ визначає принципи, за якими має проводитися випробування в будь-якому конкретному проекті. Вони викладені в загальному вигляді у програмі випробування чи в іншій формі інструкцій, виданих під час обговорення програми випробування. В іншому випадку Лабораторія повинна посилатися на принципові моменти для ІКРТ. Умови програми випробування (тести, методи тощо) підлягають попередньому обговоренню двома сторонами. Лабораторія може запропонувати метод випробування з детальними характеристиками, не зазначеними ІКРТ, за умови, що ІКРТ повідомляється про такі визначення до початку випробувань, має можливість надати до них коментарі та вимагати внесення змін до них. Лабораторія повинна пояснити причини, через які вона рекомендує той чи інший метод випробування (в тому числі аналітичний), і чому йому надано перевагу, зокрема, з точки зору вартості.

2.2. Внесення змін у програму випробування

Якщо в ході робіт стає необхідним змінити програму випробування, рішення про це має бути узгоджено двома сторонами. Зміни повинні бути підтверджені контролюючому координатору в письмовій формі.

2.3. Облік

Лабораторія повинна вести облік (у формі робочих таблиць, записів Лабораторії чи в інший формі залежно від обставин) усіх випробувань та інших виконуваних робіт. Ці документи повинні бути підписані або завізовані присутніми та мати дату. Це слід робити негайно після закінчення кожного випробування чи операції, причому ці документи треба складати щоденно.

2.4. Зразки для випробувань

2.4.1. Право власності на зразки

Зразки, потрібні для випробування, надає ІКРТ. Зразки для випробування, в тому числі все, що надходить із ними, зокрема упаковка та приладдя, є та завжди залишаються власністю ІКРТ. Зразки не можна використовувати для інших цілей, ніж це дослідження.

2.4.2. Підтвердження отримання зразків

Лабораторія повинна мати систему інформування контролюючого координатора проекту про одержання зразків, їхній стан при доставці та будь-які проблеми, що випливають із цього.

2.4.3. Догляд за зразками та пакування

Лабораторія дотримується, наскільки можливо, програми випробування, належним чином дбає про вироби, надані ІКРТ для випробувань, і охороняє їх від непотрібних пошкоджень. Лабораторія несе відповідальність за всі пошкодження зразків, крім тих, які є наслідком випробування.

2.4.4. Зберігання зразків після випробувань

Після подання звіту Лабораторія повинна бути готова зберігати зразки у своєму приміщенні впродовж максимум трьох місяців

Упродовж трьох місяців після закінчення випробувань Лабораторія зберігатиме, наскільки можливо, випробувані вироби у стані, в якому вони перебували відразу після випробувань. Аналогічним чином Лабораторія повинна зберігати всі компоненти випробуваних виробів і залишки виробів, пошкоджених або зруйнованих у ході випробувань, а також відповідні засоби ідентифікації конкретних виробів стосовно випробувань і опублікованого звіту. Упаковка, інструкції, етикетки, гарантії та інші матеріали, які можуть знадобитися для ідентифікації виробів або продемонструвати спосіб, у який вони мають використовуватися чи готуватися для використання, також повинні зберігатися з виробами.

2.4.5. Стан зразків після випробувань

Коли всі випробування завершено, контролюючий координатор проекту повинен знати стан усіх зразків, які залишаються в розпорядженні Лабораторії. Лабораторія повинна у найкоротший термін надіслати координатору проекту перелік виробів із зазначенням їхнього стану.

2.5. Повідомлення про відмови при випробуваннях, дефекти або суперечності

Якщо Лабораторія виявить, що якийсь із зразків не відповідає специфікації, наведеній у програмі випробування, або в будь-який час виявить чи підозрюватиме, що виріб має значний дефект (конструкції, виготовлення або матеріалів), вона повинна негайно повідомити про це контролюючому координатору проекту з зазначенням подробиць. Лабораторія повинна також вивчити рекомендації чи інструкції виробника стосовно виробів і повідомити контролюючому координатору проекту, якщо вона виявить, що зазначені випробування суперечать таким рекомендаціям та інструкціям з експлуатації.

Якщо виріб при випробуванні дає серйозну відмову, особливо при випробуванні на безпеку або при випробуванні, потрібному відповідно до існуючого випробувального знаку чи знаку якості, Лабораторія має негайно повідомити контролюючому координатору проекту. Це стосується також випадків, коли при вимірюванні виробу під час випробування результати настільки помітно відрізняються від середніх, що існує можливість того, що це «нестандартний» зразок.

2.6. Додаткові випробування

Якщо необхідно провести повторні чи додаткові випробування другого чи третього зразків для перевірки результатів випробувань, то Лабораторія повинна бути готова виконати цю додаткову роботу негайно протягом тримісячного періоду з моменту подання звіту Лабораторії. Лабораторія повинна провести ці випробування у найкоротший термін, консультуючись із контролюючим координатором проекту. Лабораторія повинна заздалегідь надати окрему цінову пропозицію щодо випробування цих додаткових зразків. Витрати на дослідження та (або) додаткові випробування, які є наслідком помилок, зроблених Лабораторією, покриває Лабораторія.

3. Звіт лабораторії

3.1. Зміст і форма

Результати випробувань подаються Лабораторією контролюючому координатору проекту в офіційному звіті про випробування, якщо з контролюючим координатором проекту не погоджено інше. Звіт повинен подаватися у такому ж порядку, що й програма випробування, яку слід включити до звіту як додаток. У звіті Лабораторії зразки не повинні називатися по торговельним маркам. Кожний зразок слід позначати кодом, а у звіт треба включити окремий ключ цих кодів. Звіт має бути надрукований на папері формату А4.

3.2. Звіти на комп'ютерному диску

Якщо Лабораторія подає звітні дані на комп'ютері, то ІКРТ може запитати копії цієї інформації на диску – якщо є відповідна домовленість про комп'ютерну систему та формат. Як правило, таблиці повинні бути зроблені у програмі Excel , а текст – у програмі Word або WP . Лабораторія завжди повинна також подавати друкований звіт із датою та підписами.

3.3. Фотографії

Контролюючий координатор проекту інформує Лабораторію про потрібну кількість кольорових фотографій. До звіту лабораторії також повинні додаватися два екземпляри компакт-диска з фотографіями усіх випробуваних зразків. Усі фотографії повинні відповідати вимогам ІКРТ до фотографічних матеріалів.

3.4. Методи й результати випробувань

Крім потрібних результатів випробувань, звіт Лабораторії повинен включати опис методу, використаного для кожного випробування. Там, де зроблені незвичайні висновки, слід надавати коментарі. Слід також включити всю відповідну інформацію, яка може бути корисною для оцінювання результатів.

3.5. Точність

Лабораторія відповідає за точність фактів і цифр, наведених у її звіті, в тому числі (коли це є застосовним) висновків, зроблених Лабораторією на основі оцінювання та тлумачення результатів випробувань. У звіті Лабораторії слід зазначити, з яким ступенем точності проводилися випробування, та, де можливо, надати оцінку міри, якою випробування та результати є відтворюваними.

Усі випробування слід проводити з найвищим рівнем прецизійності, з використанням сучасних матеріалів і нещодавно каліброваних механізмів.

Процедури та контроль якості повинні бути такими, як установлені у стандарті ISO 9000 , або кращими .

3.6. Маршрутна карта

Якщо для кожної моделі було випробувано більше зразків, у звіті Лабораторії повинна бути маршрутна карта, що показує, який зразок для якого випробування використовувався і в якій послідовності.

3.7. Стан зразків після випробувань

Стан кожного зразка при завершенні випробувань слід перевірити та оцінити за наступною шкалою:

5 = не використовувався для випробувань

4 = повністю справний стан

3 = має дефекти, які легко усунути

2 = потрібний капітальний ремонт

1 = не вартий ремонту

0 = небезпечний

Для зразків з оцінкою 3 та нижче треба надати короткий, але зрозумілий опис дефектів.

Лабораторія також повинна надати довідку, заяву або лист про знищення.

3.8. Наради

Представники Лабораторії повинні бути присутніми на нарадах контролюючих координаторів проекту (зазвичай на двох нарадах: одній до випробувань і одній після випробувань).

3.9. Запити

Лабораторія повинна розглядати обґрунтовані запити, що випливають із її звіту, та бути готова розглядати такі запити невідкладно протягом періоду до десяти тижнів після подання звіту. У процесі підготовки та перевірки звітів може виникнути потреба у негайному проведенні повторних випробувань.

3.10. Тлумачення та оцінювання результатів

ІКРТ несе одноосібну відповідальність за тлумачення звітів про випробування та за прийняття рішень про форму і зміст звіту, який публікуватиметься. ІКРТ очікує та бажає, щоб Лабораторія надавала коментарі з питань тлумачення та оформлення, і може надіслати Лабораторії примірники оцінок або проекти звітів для коментарів.

3.11 . Перевірка проектів звітів

Якщо ККП надсилає Лабораторії проекти звітів про оцінку або оціночних таблиць на предмет одержання коментарів, то Лабораторія повинна перевірити викладення фактів у проекті на основі своїх висновків.

Лабораторія забезпечує, щоб відповідний персонал Лабораторії ретельно вивчив проект і дуже чітко зазначив усе, що він вважає неточним, та все, що він вважає неправильним тлумаченням висновків Лабораторії.

3.12. Експертні свідчення

Лабораторія надасть у розпорядження ІКРТ та її радників своїх працівників, які були присутні під час будь-яких із випробувань, для надання інформації та свідчень, якщо висновки за результатами випробувань мають значення для якогось судового чи іншого розгляду, в якому може брати участь ІКРТ. Лабораторія надасть усю необхідну інформацію та рівень співробітництва, який може бути обґрунтовано потрібний для цілей таких свідчень, і не заважатиме та не перешкоджатиме підготовці справи для ІКРТ у зв'язку з таким розглядом.

Лабораторія повинна зберігати протягом щонайменш 15 місяців після завершення випробувань усі записи, дані та інші матеріали, які можуть бути важливими для обґрунтування опублікованих результатів.

4. Вартість випробувань і виставлення рахунків

4.1. Рахунки за різні випробування надсилаються зі звітом Лабораторії. Час, до якого треба здійснити платежі, заздалегідь установлюється двома сторонами.

4.2. Узгоджені витрати на випробування охоплюють усю роботу Лабораторії до подання її звіту включно, а також уточнення будь-яких питань, які випливають із випробувань, звіту Лабораторії та коментарів до проектів звітів ІКРТ. Якщо потрібні подальші випробування – до чи після публікації – Лабораторія проводить такі випробування з оплатою з боку ІКРТ відповідної винагороди. Така винагорода розраховується за таким самим принципом, що й винагорода за основні випробування. Проте, якщо повторні випробування потрібні через те, що якісь висновки Лабораторії заперечуються, а згодом установлюється, що результати, подані у первинному звіті Лабораторії, були невірними, то винагорода за повторні випробування не виплачується.

5. Штрафні санкції

а затримку подання звіту з власної вини Лабораторії та за будь-яку роботу, виконану неналежним чином, застосовуються штрафні санкції.

 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Заберіть це назад | Заберите это назад
 • Поверніть мої гроші | Верните мои деньги
 • Закон на твоєму боці
 • Навчально-методичний посібник "Основи споживчих знань" | Учебно-методическое пособие "Основы потребительских знаний"
 • Термін зебрігання ПРОДУКТІВ не цікавить любітелів екстремальних відчуттів. | Срок хранения ПРОДУКТОВ не интересует любителей эктремальных ощущений
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Закон на твоєму боці
 • Закон на твоєму боці
 • Закон на твоєму боці