• Спілка об’єднань громадян «Всеукраїнська Федерація Споживачів «ПУЛЬС»
 • Наша оцінка

Згущене молоко. Ризики вживання

 • Протягом поточного року випробувальним центром ДП "Iвано-Франкiвськстандартметрологiя" було перевiрено майже пiвсотнi банок зi згущеним молоком від рiзних українських виробникiв. Зразки згущеного молока були наданi для дослiдження органу сертифiкацiї ДП "Iвано-Франкiвськстандартметрологiя" та Iвано-Франкiвському обласному управлiнню у справах захисту прав споживачiв.

  Дослiдження зразкiв проводились як з метою сертифiкацiї, так i в зв'язку зi скаргами споживачiв на неякiсний товар. I цей товар (згущене молоко з цукром) у переважнiй бiльшостi був дiйсно неякiсний, а iнодi i небезпечний .

  Було виявлено наступну закономiрнiсть:

  1. При сертифiкацiйних випробуваннях основний недолiк продукцiї - це пiдвищена кiлькiсть мiкроорганiзмiв, що зумовлено порушенням технологiї виробництва та засобами фасування (великi, негерметичнi бiдони та вiдсутнiсть стерилiзацiї). Таким чином, продукт погано зберiгається i може бути шкiдливим для здоров'я людини. Підприємства-виробники отримали вiдмову в сертифiкацiї такої продукцiї.
  2. При випробуваннях за скаргами споживачiв перевiрялося згущене молоко з цукром в металевих банках масою нетто 400 г . Було виявлено низьку якiсть продукції, а саме:
   • згущене молоко з рiзким неприємним кормовим та iншими неприйнятними запахом i смаком, що зумовлено використанням для годування худоби кормiв низької якостi та частково зiпсованих, а також не дотриманням норм гiгiєни при доїннi корiв;
   • згущене молоко, при виготовленнi якого використовувалися згущувачi, що дало змогу виробнику знизити собiвартiсть продукту, але призвело до погiршення споживчих властивостей та омани споживача за рахунок зменшення в згущеному молоцi власне молочних компонентiв (бiлок i лактоза). В якостi згущувача використовувався модифiкований крохмаль. Таке згущене молоко має дуже густу, желеподiбну консистенцiю i погано розчиняється у гарячiй водi. Крiм того, воно мiстить набагато бiльше вуглеводiв, ніж належно за нормами.

  При виборi згущеного молока споживачам необхiдно звертати увагу не лише на дату виготовлення та назву виробника, але й на нормативний документ, відповідно до якого виготовлено продукт. Перевагу треба вiддати продукцiї, що виготовлена за нормами:

  • ГОСТ 2903-78 "Молоко цельное сгущенное с сахаром. Технические условия";
  • ГОСТ 1923-78 "Консервы молочные. Молоко сгущенное стерилизованное в банках. Технические условия";
  • ГОСТ 718-84 "Консервы молочные. Какао со сгущенным молоком и сахаром. Технические условия";
  • ГОСТ 719-85 "Консервы молочные. Кофе натуральный со сгущенным молоком и сахаром. Технические условия".

  Якщо продукцiя виготовлена у вiдповiдностi з технiчними умовами (ТУ У..........), то споживач повинен бути готовим до того, що ця продукцiя буде вiдрiзнятися за своїми споживчими характеристиками вiд очікуваної. В деяких випадках споживач буде задоволений цими змiнами, в iнших - нi.

  У випадку, коли продукцiя виготовлена вiдповiдно до ГОСТу, але має неналежну консистенцiю, то можна констатувати, що це - фальсифiкат . При виявленнi такої продукцiї необхiдно звернутися в місцеве управлiння у справах захисту прав споживачiв з вiдповiдною заявою. В подальшому ця продукцiя надiйде до відповідного випробувального центру, де i буде дослiджена.

  В. Соколовський,
  Начальник випробувального центру
  ДП „Івано-Франківськстандартметрологія”

Повернутися до списку

 • Закон на твоєму боці
 • Навчально-методичний посібник "Основи споживчих знань" | Учебно-методическое пособие "Основы потребительских знаний"
 • Термін зебрігання ПРОДУКТІВ не цікавить любітелів екстремальних відчуттів. | Срок хранения ПРОДУКТОВ не интересует любителей эктремальных ощущений
 • Закон на твоєму боці
 • Закон на твоєму боці
 • Заберіть це назад | Заберите это назад
 • Поверніть мої гроші | Верните мои деньги
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Закон на твоєму боці
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!