• Спілка об’єднань громадян «Всеукраїнська Федерація Споживачів «ПУЛЬС»
 • Наша оцінка

15 березня – всесвітній день прав споживачів

15 березня – всесвітній день прав споживачів

Спільнота споживачів є найбільш широко представленою в кожній країні. Адже немає людей, які не були б споживачами. Отже, й інтереси цієї громади вивчаються в усьому прогресивному світі, щоб зробити економіку більш ефективною. В умовах ринку споживач відіграє важливу та вирішальну роль як головний інвестор, що керується своїми знаннями, потребами й уподобаннями та очікує на свою адресу відповідні ринкові пропозиції.

В країнах з розвиненою економікою попит споживачів і тенденції ринку є предметом досліджень і основою прогнозувань на найближчий і віддалений проміжок часу. Виробнича сфера орієнтується на такі прогнози, а також на рівень задоволеності споживачів, їх прихильність до певних торговельних марок, статистику скарг і звернень споживачів, результати споживчих досліджень. «Хто володіє інформацією, той володіє ситуацією», - цей принцип виступає робочим інструментом у конкурентній боротьбі між виробниками за свого споживача.

В Україні, на жаль, не завжди спрацьовують саме ринкові механізми, включаючи й відношення представників влади та бізнесу до ролі споживача і його впливу на стан і розвиток ринку. Потрібно визнати, що й сам споживач у нашій країні залишається недостатньо освіченим з правових питань, та й недостатньо активним у відстоюванні своєї позиції. Таке явище є наслідком авторитарної економіки та певним чином пов’язане з так званим менталітетом, адже навіть представники молодого покоління часто виступають носіями застарілого світогляду, хоча й не жили в радянські часи. Характерною ознакою таких підходів є низька активність багатьох громадян як споживачів, невпевненість у своїх знаннях та правах, бажання перекласти відповідальність з себе на будь-яку іншу особу. На відміну від європейських країн, що налічують п’ятдесят і сто років поваги до щоденних потреб людини та багаті традиції задоволення цих потреб, українські споживачі опинилися в нових економічних умовах без будь-якої підготовки та підтримки зі сторони держави – хто як може, так і випливає. Навіть два десятиріччя незалежності України не були використані державою для забезпечення конституційних гарантій споживачам.

Цікавим історичним фактом можна вважати появу у 80-ті роки ХХ століття об’єднань споживачів, що майже одночасно створювалися в різних куточках величезної країни – Радянського Союзу. Ідея ринкової економіки, визнання споживача як суб’єкта ринкових відносин з його потребами та бажаннями більш якісного споживання нібито носилася в повітрі і викликала до життя нові громадські утворення – об’єднання споживачів. Майже в кожній республіці СРСР запрацювали активісти, що допомагали громадянам повертати свої гроші з рук недобросовісного бізнесу, навчали споживчій грамоті та поширювали інформацію серед широких верств населення. З’явилися перші видання, газети та журнали, які намагалися охоплювати різноманітну споживчу проблематику заради просвіти свого головного «героя» – споживача.

Ефектом вибухівки на ринку споживчих видань стала поява журналу «Потребитель Король», який для тоді ще спільного ринку на початку 90-х років видавав відомий німецький Інститут споживчих досліджень STIFTUNG WARENTEST. Науковий підхід до життєвих «дрібниць» і визнання авторитету споживача, важливості його потреб просто вразили людей на колишніх радянських просторах. Новий журнал привчав людей до самоповаги, демонстрував приклади розумного підходу до численних життєвих проблем і вирішення складних ситуацій у відношеннях з продавцями, виробниками, надавачами послуг, державними службовцями.

З часом діяльність багатьох спеціалістів, громадських активістів, а також бурхливий розвиток інформаційного поля у сфері споживчої інформації сприяли утворенню громадянського руху споживачів як в Україні, так і в інших країнах, колишніх республіках СРСР. Можна пишатися тим, що Україна стала першою серед нових країн бувшого Радянського Союзу, прийнявши у 1991 році закон «Про захист прав споживачів». Цей закон було визнано європейськими експертами в 1998 році одним з найкращих у порівнянні з аналогічними законами багатьох інших країн. А окремі норми українського закону були оцінені як найбільш прогресивні у світовому споживчому законодавстві.

Разом з тим, в самій Україні не всі раділи й пишалися з такого демократичного кроку держави. Деякі виробники, продукція яких супроводжувалася великою кількістю рекламацій і скарг від споживачів на незадовільну якість і безпеку, замість удосконалення своїх «чудо-виробів» вирішили змінити Закон України «Про захист прав споживачів», звузивши їх права всупереч Конституції України. Таке рішення законодавців не тільки обурило споживчу спільноту і підірвало довіру громадян до вищих органів влади, які повинні були, але не встали на захист законних прав споживачів, але й завдало величезної шкоди іміджу країни.

На початку другого десятиріччя ХХІ століття Україна потребує нових підходів до побудови державної споживчої політики з урахуванням інтересів споживачів, за участю громадських об’єднань споживачів, передової молоді та досвідчених лідерів споживчого руху. Шлях європейської інтеграції України може бути успішним та ефективним лише за умови реального партнерського діалогу між органами влади та споживачами, прозорості намірів і дій, прийняття рішень та суворого дотримання чинного законодавства щодо прав споживачів, гарантій безпеки споживання та збереження здоров’я споживачів. Саме такі принципи покладені в основу споживчої політики Європейського Союзу. Споживачі країн-членів знаходяться під парасолькою державного захисту своїх прав, що його забезпечує Європейська Комісія та уряди країн ЄС.

Очолюваному організацією Consumer International глобальному споживчому руху, що виник у 1960 році, вже 50. Світова організація союзів споживачів Consumer International об’єднує 220 консумерських організацій зі 115 країн світу, але без участі споживачів України. Серед завдань новоствореної Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС» - налагодити партнерство з Consumer International і світовою спільнотою споживачів на основі принципу пріоритету інтересів споживачів перед інтересами будь-яких корпоративних, політичних і бізнесових груп. Якість життя людини, безпека споживання, дотримання визнаних в усьому світі прав споживачів, демократичні засади громадської консумерської активності – найголовніша цінність кожної розвиненої держави, її стратегічний ресурс. Україна має шанс долучитися до передових країн із соціальним та економічним благополуччям.

13.02.2016 13:27:18
Где искать
---------------------------------------------------
Добрый вечер!
Очень познавательно<a href=http://obyavka.org.ua/>.</a>
 • Закон на твоєму боці
 • Навчально-методичний посібник "Основи споживчих знань" | Учебно-методическое пособие "Основы потребительских знаний"
 • Закон на твоєму боці
 • Закон на твоєму боці
 • Закон на твоєму боці
 • Закон на твоєму боці
 • Поверніть мої гроші | Верните мои деньги
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
 • Термін зебрігання ПРОДУКТІВ не цікавить любітелів екстремальних відчуттів. | Срок хранения ПРОДУКТОВ не интересует любителей эктремальных ощущений
 • Щось не так? Спитай у продавця, що саме! | Что-то не так? Спроси у продавца что именно!
"DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/footer.php");?>